+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Ove nedelje na popustu
 
Termin: 11.09.2017

 

Naučite kako da sastavite izveštaje koji će da pruže informacije o finansijskom položaju grupe kao i o uspešnosti grupe kako biste ispunili svoju obavezu na vreme!

Aktuelno
Poslovne veštine, organizacija rada i menadžment
 
Termin: 22.09.2017

 

Proširite percepciju vašeg doživljaja stresa, ojačajte svoje kapacitete i unapredite veštine suočavanja sa stresom.

Novi treninzi
 
Termin: 07.09.2017

 

 

Ovaj standard je zvanično u upotrebi od 1. 1. 2018.godine i primenjuje na većinu ugovora sa kupcima, između ostalog i na ugovore o izgradnji! Savladajte njegovu praktičnu primenu.

Pripremne obuke za sertifikaciju
 
Termin: 23.09.2017 - 28.10.2017

 

Savladajte principe službene korespodencije i naučite kako da uspešno uspostavite usmenu komunikaciju sa poslovnim partnerima, VIP osobama i svim zainteresovanim stranama!

 
Termin: 30.09.2017 - 28.10.2017

 

 

Ovaj program se sastoji od pet modula i pomoći će Vam da razvijete ili usavršite postojeći nivo kompetencija i dati Vam samopouzdanje u efikasnom obavljanju poslova u oblasti učenja i razvoja!

 
Termin: 07.11.2017 - 16.12.2017

 

Ovom obukom stičete praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju HR aktivnosti, sprovođenje HR strategije i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere!

Vesti