Tematske oblasti
Aktuelno
 
Termin: 18.12.2014

Sve odgovore na Vaše nedoumice i pitanja dobićete na ovoj radionici kroz vežbe, studije slučaja i diskusiju sa predavačima, gde imate mogućnost da komunicirate i sa kolegama jer su grupe male, a okruženje za učenje profesionalno i prijatno.

Praktično
Termin: 23.12.2014

Skorije promene u računovodstvenoj regulativi u Republici Srbiji rezultirale su između ostalog i u novim obrascima finansijskih izveštaja. Novi obrasci finansijskih izveštaja prvi put će biti primenjeni kod sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Novo
 
Termin: 10.12.2014

Ove godine su izmenjeni Zakon o radu i prateći zakoni iz ove oblasti u kojim su između ostalog izvršene promene vezane za obračun plata, zarada i ostalih primanja korisnika javnih sredstava. Zbog velikog broja nejasnoća zaposleni u javnom sektoru imaju mnogo nedoumica vezanih za to kako će se i na koj način obračunavati njihova primanja.

Praktično
Termin: 09.12.2014

Upoznajte se sa olakšicama za poslodavce, po osnovu poreza i doprinosa na zarade novozaposlenih lica, uslovima za ostvarivanje istih, kao i sa izmenama stopa obračuna doprinosa za socijalno osiguranje na zarade, naknade zarada i druge prihode fizičkih lica. Ostvarite uštede!

Zakonska obaveza
Termin: 18.12.2014

Naučite šta predstavlja arhivsku građu i registraturski materijal u domovima zdravlja, kako se sačinjava Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, kao i Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, kako se pravilno vodi arhivska knjiga, sređuje arhivsko-registraturski materijal i kako se vrši izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala kojem su istekli rokovi čuvanja.

 
Termin: 20.12.2014

Protokol i bonton su fundamentalne veštine iz oblasti primenjene etike, koje se često mešaju, jer se bave sličnim pojavama, a bez kojih je napredak u društvu neizvestan. Za ukusno organizovan događaj sa stilom i u granicama pristojnosti, na najefikasniji način, potrebno je poznavanje tehnika, postulata i majstorskih tajni protokola i bontona.

Stručno osposobljavanje
Zakonska obaveza
Termin: 23.01.2015 - 28.01.2015

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

 
Termin: 13.12.2014 - 20.01.2015

Organizacija raznih događaja i druge povezane aktivnosti koje obavlja protokol, postali su neizbežan vid poslovne aktivnosti za svako preduzeće i instituciju, nevezano za polje delatnosti. Poznavanje tehnika i pravila, kao i majstorskih tajni protokola, komunikacije, organizacije, ličnog nastupa i PR-a i dr., su vrlo cenjene i tražene osobine poslovnog profesionalca.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

MNG Centar je u petak, 26.09.2014. godine, potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banata, u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.