Tematske oblasti
Aktuelno
Zakonska obaveza
Termin: 01.08.2014

Na seminaru biće predstavljene najbitnije izmene koje se tiču sadržine ugovora o radu, radnog vremena, odmora i odsustva, aneksa ugovora, rada na određeno vreme, prestanka radnog odnosa i posledica nezakonitog otkaza. Upoznajte se sa novinama koje donose izmene i dopune Zakona o radu i pripremite se za primene u praksi.

 
Termin: 21.08.2014

Izzveštaj o tokovima gotovine ima svoju ulogu u oceni kvaliteta finansijskih informacija, kontroli i planiranju poslovanja, vrednovanju preduzeća, itd. Cilj ovog treninga je osposobljavanje učesnika za pripremanje izveštaja o novčanim tokovima i interpretaciju informacija sadržanih u njima. Biće prikazane studije slučajeva na praktičnim primerima sastavljanja izveštaja o novčanim tokovima i njegove analize.

Zakonska obaveza
Termin: 10.09.2014

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

 
Termin: 28.08.2014

03. jula 2014. godine usvojen nov Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Izvršene su vrlo obimne i značajne izmene i dopune kojima se ujednačava, objedinjava i pooštrava prekršajna politika u domenu poreskih propisa. Pripremite se na vreme za primenu novih propisa.

Ove nedelje na popustu 20%
Aktuelno
Termin: 06.06.2014

Neizostavni deo procesa online istraživanja čini pretraga na Google pretraživaču. Pitanje koje se postavlja – kako doći do onih koji istražuju / kupuju online? Značaj treninga je u tome što će omogućiti preduzećima da informacije o uslugama i/ili proizvodima koje nude dođe do ciljne grupe koja upravo želi taj proizvod / uslugu, trošeći optimalno novca na oglase, a da rezultati kampanje budu vrhunski.

 
Termin: 26.08.2014

U Srbiji danas postoji veći broj privrednih društava čiji su tekući računi blokirani u kraćem ili dužem vremenskom periodu. Izbegnite posledice kao što su: raskid ugovora, prestanak sa isporukom usluga, plaćanje zatezne kamate, gubitak klijenata zbog neizmirenja obaveza za vreme blokade.

 
Termin: 21.08.2014

Donošenjem novih zakonskih propisa promenjeni su uslovi i način dobijanja odobrenja za otvaranje carinskog skladišta kao i postupak sa robom u privremenom smeštaju. Učesnicima seminara biće ukazano na najčešće probleme i greške u praksi koje se odnose na carinsko skladištenje i privremeni smeštaj robe.

Praktično
Termin: 28.08.2014

Upoznajte sa suštinom strategijskog menadžmenta kao ključnog elementa za opstanak organizacije na tržištu, praktičnom primenom raspoloživih alata kao i metoda za investiciono odlučivanje. U obilju metoda, tehnika i alata potrebno je odabrati i na pravi način primeniti one koji su najprimereniji konkretnoj delatnosti i okolnostima u kojima organizacija deluje, ne samo na nivou top menadžmenta već i na nižem nivou u organizaciji.

Novo
Zakonska obaveza
Termin: 17.09.2014

Proizvođači, uvoznici i izvoznici hrane i suplemenata su u obavezi da usvoje nove pravilnike i primene ih na svojim deklaracijama do isteka prelaznog perioda odnosno do marta 2015. Naučite kako da samostalano pripremite deklaracije, vršite označavanje i reklamiranje hrane, u skladu sa novim propisima iz ove oblasti. Trening će osposobiti polaznike da samostalno naprave ili modifikuju deklaracije svojih proizvoda i na taj način ih usklade sa novim propisima.

Praktično
Termin: 18.09.2014

Trening je značajan jer osposobljava polaznike da unaprede efikasnost proizvodnih i uslužnih procesa u kratkom roku i uz niske troškove, boljim korišćenjem raspoloživih resursa. Trening je metodološki zasnovan na gemba kaizen pristupu. Cilj kaizen-a je da eliminiše štetne aktivnosti u toku vrednosti.

 
Termin: 05.09.2014

U svetu se oko 70% projekata smatra neuspešnim, po kriterijumima Instituta za upravljanje projektima, zbog toga što nisu završeni na vreme, nisu u okviru budžeta ili nisu ispunjeni svi ciljevi projekta. Kvalitetno planiranje omogućava efikasno izvršavanje, upravljanje troškovima i realizaciju projekta u zadatom roku.

Stručno osposobljavanje
Novo
Termin: 02.06.2014

Steknite praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju HR aktivnosti, internu komunikaciju, sprovođenje HR strategije i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima. Cilj ove obuke je da olakša vođenje, komunikaciju i međusobne odnose zaposlenih u preduzeću. Svaki učesnik pored skripti dobija set alata za primenu na svom radnom mestu.

 

Menadžer protokola je zanimanje i veština koje je traženo na tržištu rada i koje će u sve većoj meri biti potrebno državnim i javnim institucijama i privatnim kompanijama. Poznavanje tehnika i pravila, kao i majstorskih tajni protokola, komunikacije, organizacije, ličnog nastupa i PR-a i dr., su vrlo cenjene i tražene osobine poslovnog profesionalca. Postanite sertifikovani menadžer protokola, dokažite Vašu kompetentnost!

 

Cilj programa osposobljavanja je da polaznici razviju znanja i veštine suštinski bitne za njihov rad, koje će im omogućiti da se zaposle, razumeju poslovno okruženje, kao i da napreduju u svojim radnim ulogama. Ovaj set kompetencija je odlučujući faktor u procesu donošenja odluke za zapošljavanje. Kroz obuku, formira se fleksibilan i širok spektar poslovnih veština, koje su neophodne za uspešno poslovanje i razvoj karijere.

Praktično

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti