Kako možemo da vam
pomognemo u procesu razvoja?

Od pojedinačnih treninga do kompleksnih enterprise rešenja, ispunite gep u veštinama i postignite individualne i organizacione ciljeve.

Individualni trening

Prema javnom rasporedu
Sertifikacione putanje

Detaljnije

In-House trening

Usklađen sa vašim potrebama,
sa dodatnim vrednostima
Detaljnije

Human Capital Konsalting

Kompetencije; Struktura, Procesi, Radne uloge, Učinak, Kultura, Učenje Detaljnije

Sertifikacije

Profesionalna sertifikacija
pruža vam konkurentsku prednost

Službenik za javne nabavke

29.11.2017

Pripremite se za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke pre izmene propisa i savladajte kompletnu pravnu regulativu koja reguliše ovu oblast.

Detaljnije

STICANJE/REFRESH licence za Savetnika za hemikalije

04.12.2017

Celokupna obuka za obnovu licence po 50% nižoj ceni. Na obuci ćete dobiti materijale koje možete koristiti na ispitu.

Detaljnije

Sertifikovani menadžer ljudskih resursa

12.12.2017

Savladajte tehnike i alate za praktičan i samostalan rad u oblasti HR-a u skladu sa standardima kompetencija i unapredite svoju karijeru.

Detaljnije

Sertifikovani knjigovođa za dvojno knjigovodstvo

22.03.2018

Osposobite se za praktičan i samostalan rad u oblasti dvojnog knjigovodstva kroz mentorsko vođenje od strane vrhunskog stručnjaka i praktičara u ovoj oblasti.

Detaljnije

Na popustu

MSFI 9 Finansijski instrumenti

27.11.2017

MSFI 9 je u primeni od 01. januara 2018. Prepoznajte efekat njegove primene na izveštavanje i primenite model klasifikovanja finansijskih instrumenta.

17.700 din (+PDV)14.160 din (+PDV)

Detaljnije

Napredne veštine rukovođenja

05.12.2017

Naučite da uspešno rukovodite timovima različitih veličina i obezbedite optimalne rezultate, uz usmerenost na ljude i rezultate.

29.700 din (+PDV)23.760 din (+PDV)

Detaljnije

Pisana poslovna komunikacija na engleskom jeziku

05.12.2017

Savladajte pisanje na engleskom jeziku uz primenu ključnih elemenata efikasne pisane komunikacije.

19.450 din (+PDV) 15.560 din (+PDV)

Detaljnije

5S pristup organizovanju radnih mesta

12.12.2017

Implementirajte 5s pristup na radnom mestu i smanjite gubitke u materijalu, vremenu, radu i prekomernoj proizvodnji.

18.700 din (+PDV)14.960 din (+PDV)

Detaljnije

Termini treninga

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking

Klijenti MNG Centra

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client