Tematske oblasti
Aktuelno
Novo
Termin: 12.09.2014

Upoznajte se sa osnovnim konceptom novog srpskog medijskog zakonodavstva. Novim pravnim okvirom uvodi se projektno finansiranje, transparentnost medijskog vlasništva, novi medijski registar, novi režim licenciranja i mnogo drugih promena.

 
Termin: 02.09.2014

27. jula Vlada repulblike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju. Obezbeđenje uslova za poboljšanje poslovnog ambijenta, efikasnije sprovođenje stečajnog postupka i sprečavanje zloupotreba i korupcije tokom postupka osnovni su razlozi za usvajanje. Učesnicima semirana biće prezentovane najnovije izmene koje će im omogućiti lakšu primenu zakona i brže dolaženje do rešenja.

Zakonska obaveza
Termin: 01.10.2014

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

 
Termin: 03.09.2014

Narodna skupština Srbije je 2. avgusta o.g. usvojila novi Zakon o privatizaciji, a koji je 13. avgusta 2014. godine stupio na snagu čime su su formalno i institucionalno stvorili potrebni uslovi za nastavak i okončanje procesa restrukturiranja i privatizacije u Republici Srbiji. Pripremite se na vreme za primenu novih propisa.

 
Termin: 09.09.2014

Razlozi za donošenje Zakona sadržani su u potrebi da parnična procedura bude rezultat usklađivanja potreba i mogućnosti, ali i da se uvaži tradicija u proceduri, da se otklone nedoumice u primeni i izvrše terminološka i pravno - tehnička poboljšanja teksta, uvažavajući mišljenje stručne i opšte javnosti.

Ove nedelje na popustu 20%
Praktično
Termin: 11.09.2014

Proizvođači, uvoznici i izvoznici hrane i suplemenata su u obavezi da usvoje nove pravilnike za deklarisanje i označavanje hrane i primene ih na svojim deklaracijama do isteka prelaznog perioda odnosno do marta 2015.

 
Termin: 10.09.2014

Skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o prekršajima čija je primena počela od 01. 03. 2014 i koji uvodi niz novina koje se odnose na pravna lica. Na seminaru polaznici će se upoznati sa novim načinom vođenja postupka i odlučivanja, kao i sa novim rešenjima koja su u vezi sa prekršajnom odgovornošću pravnih lica.

 
Termin: 04.09.2014

 Koliko ste se puta susreli sa problemom obavljanja poslovnih aktivnosti zbog nedostatka adekvatne timske saradnje i manjkom ideja kako motivisati tim da produktivno funkcioniše?

Novo
 
Termin: 30.10.2014

Trening “5S pristup organizovanju radnih mesta” je značajan jer osposobljava polaznike da unaprede efikasnost proizvodnih i uslužnih procesa u kratkom roku i uz niske troškove, i povećaju sigurnost na radnom mestu, sistematičnim organizovanjem radnog mesta. 5S je deo lin filozofije, gde se svaki oblik rasipanja konstantno eliminiše sa radnog mesta.

Važno
Termin: 03.09.2014

Polaznici seminara će se upoznati sa osnovnim konceptima standardima za upravljanje kvalitetom u svim subjektima u farmaceutskom lancu snabdevanja: proizvodnji, distribuciji i zdravstvenim ustanovama, kao i sa vezom sa drugim standardima, kao što su ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000.

 
Termin: 09.10.2014

Svaka organizacija ima obavezu da svoje zaposlene informiše o svim važnim aspektima poslovne politike i o stvarima koje su od njihovog životnog interesa. Dobro informisani zaposleni su motivisani da što kvalitetnije i efikasnije obavljaju svoj posao.

Stručno osposobljavanje
Zakonska obaveza
Termin: 01.10.2014

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

Praktično

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

 

Cilj programa osposobljavanja je da polaznici razviju znanja i veštine suštinski bitne za njihov rad, koje će im omogućiti da se zaposle, razumeju poslovno okruženje, kao i da napreduju u svojim radnim ulogama. Ovaj set kompetencija je odlučujući faktor u procesu donošenja odluke za zapošljavanje. Kroz obuku, formira se fleksibilan i širok spektar poslovnih veština, koje su neophodne za uspešno poslovanje i razvoj karijere.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

Za dve nedelje obavljeno je gotovo tri hiljade kontrola, pri čemu je zatvoreno 275 objekata. U 30 odsto slučajeva utvrđene su nepravilnosti. Svaki treći lokal u Srbiji ne izdaje fiskalne račune.