Tematske oblasti
Aktuelno
 
Termin: 13.10.2015

 

Saznajte prvi koje su izmene i dopune Zakona o PDV- u koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, čija primena treba da počne od 15. oktobra 2015. godine.

 
Termin: 20.10.2015

 

Na seminaru će biti reči i o modelima rešenja, sporazuma i drugih pojedinačnih akata propisanih Zakonom u vezi sa prestankom radnog odnosa. Učesnici će biti u prilici da u direktnoj komunikaciji sa predavačem dobiju odgovore na pitanja vezano za usklađivanje sa propisima.

Novi treninzi
 
Termin: 12.10.2015

Učesnici seminara će imati priliku da se upoznaju koja je neophodnost obavljanja internih i eksternih ocena kvaliteta aktivnosti interne revizije prema standardima IIA. Ovo je nova aktivnost za internu reviziju u Republici Srbiji i cilj ovog seminara jeste da uvede službe internih revizija u ovaj proces zahtevanih aktivnosti prema navedenom standardu.

 
Termin: 20.10.2015 - 22.10.2015

 

Organizacije obično imaju dosta prikupljenih podataka poslovanja, međutim ti podaci se koriste najčešće za osnovna izveštavanja (generisanje finansijskih izveštaja, kadrovski izveštaji i sl.)

Cilj treninga je da se polaznici osposobe da samostalno rade u softveru Orange. Da znaju da otkrivaju zakonitosti u svojim podacima, kao i da u skupu podataka poslovanja uočavaju homogene celine (segmente, klastere).

 
Termin: 25.11.2015 - 26.11.2015

 

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja. Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa. Maksimalan broj učesnika je 10. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Praktično
Termin: 22.10.2015

 

U praksi se najčešće javljaju problemi nerazumevanja ograničenja i predpostavki u proceni, stoga će na seminaru biti reči o tome šta je neophodno za pripremu zadatka procene, ukazaće se na značaj razumevanja ograničenja i predpostavki u proceni, kao i neophodna znanja za tumačenje i analizu urađenih izveštaja o proceni vrednosti mašina i opreme.

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 13.10.2015 - 16.10.2015

 

European Business Competence* Licence – EBC*L, nivo B je međunarodna kvalifikacija koja se sastoji od sledećih modula Planiranje projekta; Poslovna analiza; Marketing i prodaja; Investiciona analiza; Finansijsko planiranje (budžetiranje); Finansiranje. Sertifikacija kompetencija je sastavni deo ovog programa. Program je baziran na iskustvima kompanija i primerima iz prakse.

Aktuelno
Termin: 05.10.2015 - 14.11.2015

 

Cilj osposobljavanja je da polaznici steknu sveobuhvatna i celovita znanja i veštine potrebne za samostalan i kompetentan rad u oblasti radnih odnosa. Učesnici pored osposobljavanja imaju mogućnost da prođu kroz proces sertifikacije kompetencija (znanja i veština) što će Vam omogućiti da stanete u red dokazanih profesionalaca u oblasti radnih odnosa i da steknete prestižnu potvrdu profesionalne kompetentnosti.

Praktično

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: predavanja, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti web dizajna. Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje koje će biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

 

"Moramo prihvatiti činjenicu da je učenje životni proces ostajanja u koraku sa svakodnevnim promenama. Najbitniji zadatak je da naučimo ljude kako da uče." - Peter Drucker.

Koliko često možete da odvojite vreme za sticanje novih veština? Sigurno ne toliko često koliko biste možda želeli. Ukoliko ste u situaciji kao i većina ljudi, onda iako imate želju da steknete nova znanja ne možete da izdvojite vreme za to. Ali, kako da ipak organizujete Vaše vreme, razvijete svoje znanje i povećate svoju vrednost? detaljnije...