+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Ove nedelje na popustu 20%
Aktuelno
 
Termin: 06.04.2017

 

Pripremite se na vreme za obaveznu primenu (od 01. aprila 2017. godine.) novih zakonskih propisa u praksi!

 

Ovaj zakon doneo je značajne promene, odnosno preciznije uređivanje rešenja koja se odnose na stalnu poslovnu jedinicu stranog lica kao obveznika PDV, evidentiranje za obavezu plaćanja PDV stranih lica i određivanje njihovih poreskih punomoćnika, prava na odbitak prethodnog poreza i dr. Predavač Irina Stevanović Gavrović.

 
Termin: 31.03.2017

 

Javna preduzeća su u obavezi da izrade dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o javnim preduzećima.

Učesnicima će biti pružena pomoć tako što će im biti pojašnjene:  

 • Metode izrade planova,
 • Značaj postojanja dugoročnih i srednjoročnih planova za javna preduzeća i društva kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa.

 

Predavači su predstavnici Ministarstva privrede Republike Srbije.

 
Termin: 29.03.2017 - 30.03.2017

 

 • Praktična rešenja primene MSFI i pojašnjenje kada da koristite pokazatelje u čijem obračunu se koriste informacije iz finansijskih izveštaja.
 • Kako da po funkcionalnoj metodi sastavite bilans uspeha
 • Indirektne metode za sastavljanje izveštaja o tokovima gotovine.
 • Primena delova pojedinih standarda koju svaki kontroler mora da zna kako bi kreirao dobru osnovu za obavaljanje svojih zadataka.
 • Kako da pravilna primenom MSFI podignete kvalitet upravljanja.
 • Prepoznajte razlike između računovodstvenih i poreskih pravila.
 
Termin: 30.03.2017

 

 • Znate li koje su dužnosti poreskih obveznika i novine?
 • Saznajte koji su najvažniji instrumenti za ostvarivanje prava poreskih obveznika.
 • Kako da popunite poreske prijave.
 • Aktuelnosti o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, izmenjenoj poreskoj prijavi i samoinicijativnom prijavljivanju poreskih prekršaja.
 • Koja su prava na povraćaj pogrešno plaćenog poreza, preknjižavanju poreza, sekundarnoj poreskoj obavezi i postupanju u postupku kontrole.
 • Kako da se uskladite sa propisima EU.
Novi treninzi
 
Termin: 21.04.2017 - 13.05.2017

 

U skladu sa obavezama koje proističu iz zahteva EU zakonodavstva, ovaj program je predviđen kao profesionalni razvojni program sa testiranjem iz oblasti Evropske direktive o mašinama, a pored toga obuhvatiće i Pravilnik o bezbednosti mašina koji je u upotrebi u našoj zemlji, kao i Analizu rizika za proizvode u upotrebi.

 

Program se sastoji od dva modula nakon kojih polaznici polažu test znanja i dobijaju Sertifikat o pohađanju profesionalnog razvojnog programa za bezbednost mašina i analizu rizika.

 
Termin: 25.04.2017

 

Cilj seminara je da se kroz praktične primere prikaže proces organizacije prevoza robe u drumskom transportu, kao i da se polaznici upoznaju sa pravima prevoznika i korisnika prevoza i pravnom regulativom. Tokom seminara učesnici će se upoznati i sa tovarnim listom za međunarodni transport (CMR), njegovim značajem i prenosivosti.

 

Upoznajte se sa procedurom ugovaranja prevoza, odgovornostima preduzetnika, pravima prevoznika i korisnika prevoza, kao i dokumentacijom koja je neophodna za transport robe.

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 03.04.2017 - 13.05.2017

 

Savladajte tehnike, metodologije i koncepte HR-a koje možete direktno da primenite u svakodnevnom radu na poslovima upravljanja ljudskim resursima.

 

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju HR aktivnosti, internu komunikaciju, sprovođenje HR strategije i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima.

 
Termin: 29.04.2017 - 10.06.2017

 

Osposobite se za praktičan i samostalan rad u oblasti poreza, i na kompetentan način obavljajte poslove saradnika u oblasti poreza!

 

Polaznicima će po temamama biti predstavljeni osnovni koncepti poreza i drugih obaveza , kao i uzročno posledična veza između poreza i poreske evidencije s računovodstvenom evidencijom poreza i drugih javnih prihoda.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 
Termin: 24.03.2017

 

Danas je u našem centru održan prvi dan pripremne obuke za agente za nekretnine. Budući agenti se kroz ovu obuku pripremaju za polaganje ispita i sticanje licence, tako da su već prvi dan imali dosta pitanja za predavača. Zahvaljujemo se polaznicima na aktivnom učešću na obuci i želimo im puno uspeha u pripremanju ispita i daljem radu.

 

 

MNG Centar je izdao novi priručnik "Analiza finansijskih izveštaja - Praktičan prilaz" čiji je autor mr Draženko Lukač. Priručnik se sastoji od devet celina, u okviru kojih se razmatraju analiza osnovnih finansijskih izveštaja, standardni alati finansijske analize, kao i alati koji služe za ispitivanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Uz svaki priručnik dobija se CD sa Excel alatima za praktičan rad.

 
Termin: 23.03.2017

 

Danas je u našem centru uspešno održan seminar na temu najnovijih izmena PDV-a. Polaznici seminara su iskazali veliko zadovoljstvo seminarom jer su kroz interakciju sa predavačem uspeli da razreše nedoumice koje su imali vezane za primenu novih propisa. Zahvaljujemo svim polaznicima i predavaču na provedenom vremenu u MNG Centru.

 

 

U petak 24. februara je u MNG centru održana svečana dodela sertifikata za polaznike koji su u prethodnom periodu pohađali obuku i položili ispit za Sertifikovanog finansijskog analitičara i Sertifikovanog menadžera ljudskih resursa. Pogledajte fotografije sa dodele upriličene u prostorijama našeg centra.