+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Ove nedelje na popustu 20%
 
Termin: 31.01.2017

 

Proširite percepciju vašeg doživljaja stresa, ojačajte svoje kapacitete i unapredite veštine suočavanja sa stresom. Na treningu ćete naučiti kako da stvari uzmete u svoje ruke i vratite kontrolu nad situacijom sa osećanjem osnažene fizičke i psihičke energije koja će vam poboljšati ne samo odnose sa saradnicima, nego i vašu efikasnost, produktivnost, motivaciju i zadovoljstvo.

 
Termin: 01.02.2017

 

Naučite sve o o značaju normiranja, i steknite znanja i veštine za utvrđivanje potrebnog vremena za izvođenje operacija na radnom mestu. Trening je značajan jer osposobljava polaznike da utvrde potrebno vreme za obavljanje operacije na radnom mestu radi efikasnog planiranja i vrednovanja poslova i radi adekvatnog planiranja, organizovanja i kontrole izvršenja proizvodnje i/ili pružanja usluga.

Aktuelno
 
Termin: 31.01.2017

 

Novi Zakon o platnim uslugama uvodi promene i kod platnog prometa sa inostranstvom, pa se propisuje obaveza za banku da, kada je u pitanju priliv sredstava, ova sredstva odobri računu korisnika najkasnije na dan kada je banka primaoca plaćanja primila sredstva na svoj račun.

 

Savladajte praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju sa najznačajnijim podzakonskim aktima, uključujući i izdavanje i realizaciju menice kao instrumenta obezbeđivanja plaćanja u deviznim poslovima sa inostranstvom.

 
Termin: 03.02.2017

 

Poznavanje rada sa pivot tabelama će Vam omogućiti da lako i brzo obradite veliki broj podataka i dobijete različite izveštaje, bez izmene u organizaciji ili formatiranju originalnih podataka. Na ovaj način donošenje odluka može biti jednostavnje i preciznije.

 

Na treningu ćete se osposobiti da samostalno kreirate i menjate pivot tabele i da kreirate izveštaje i grafikone korišćenjem naprednih mogućnosti Excela.Trening je interaktivan, učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere, a postoji i mogućnost rada na sopstvenom primeru. Za svakog učesnika obezbeđen je laptop.

 
Termin: 27.01.2017

 

Naučite kako da odaberete oblik aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza koji najviše odgovara Vašoj kompaniji, a zatim da ga pravilno sprovedete!

 

Predavač, vrhunski stručnjak u ovoj oblasti će posebnu pažnju posvetiti podnošenju zahteva i pripremi potrebne dokumentacije, određivanju normativa i rokova, mogućnosti da u postupku učestvuje više lica, načinima završetka postupka i obračunu carinskog duga. Upoznajte se sa prednostima postupaka aktivnog oplemenjivanja kao i pravima i obavezama koje ste dužni da preduzmete.

 
Termin: 03.02.2017

 

Osposobite se za pravilno pokretanje izvršnog postupka!

 

Seminar je od značaja za sticanje znanja o primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u pogledu zahtevanja naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze, kao i o primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Izazov je kojim se pravnim aktom i koji postupak inicira radi ostvarenja naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze. Predavač, vrhunski stručnjak u ovoj oblasti će Vam dati odgovore na ova i mnoga druga pitanja.

Novi treninzi
 
Termin: 28.01.2017

 

Naučite kako da podržite postupak transfera kompetencija na radnom mestu i koje aktivnosti da preduzmete pre, tokom i nakon treninga kako biste osigurali efikasniju primenu stečenih veština po dolasku na posao.

 

Trening znači promenu ponašanja. Adekvatnim sprovođenjem procesa i metoda trening transfera ćete omogućiti zaposlenima da nakon obuke promene svoje ponašanje na radnom mestu na željeni način, a zatim da svojim ponašanjem utiču na promenu ponašanja drugih zaposlenih u radnom okruženju.

 

 
Termin: 06.02.2017 - 08.02.2017

 

Tokom ove obuke polaznici će se osposobiti da identifikuju svoje procese, prikažu ih grafički primenom programa MindManager, shvate primenu PDCA ciklusa i inkorporiraju zahteve standarda.

Do kraja obuke polaznici će shvatiti zahteve standarda, osposobiti se da sa zaposlenima iz svoje organizacije identifikuju procese i izrade potrebna dokumenta sistema menadžmenta. U toku obuke dobiće i korisne šablone za izradu bitnih dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom. 

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 21.02.2017 - 28.03.2017

 

Ovladajte praktičnim znanjima i veštinama u oblasti dvojnog knjigovodstva koje možete direktno da primenite u svom svakodnevnom radu.

 

Obuka je organizovana kroz module, čijom detaljnom analizom možete savladati osnove dvojnog knjigovodstva. Kroz praktične primere, što uključuje radionice, izradu projektnih zadataka, simulacije, polaznici će biti osposobljeni da u svom poslovanju primene znanja i veštine koje su stekli na obuci.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

 

MNG Centar je izdao novi priručnik "Analiza finansijskih izveštaja - Praktičan prilaz" čiji je autor mr Draženko Lukač. Priručnik se sastoji od devet celina, u okviru kojih se razmatraju analiza osnovnih finansijskih izveštaja, standardni alati finansijske analize, kao i alati koji služe za ispitivanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Uz svaki priručnik dobija se CD sa Excel alatima za praktičan rad.