Tematske oblasti
Aktuelno
Važno
Termin: 16.10.2014

Sticanje nekog od sertifikata OPS omogućava kompanijama da bolje planiraju, da izbegavaju stvaranje nepotrebnih zaliha robe, da smanje troškove, da bolje vladaju carinskim postupcima, da lakše kontrolišu rad zaposlenih, da smanje mogućnost kašnjenja pošiljaka, njihovu krađu ili oštećenje i povećaju sigurnost i bezbednost poslovanja.

 
Termin: 03.10.2014

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 2. avgusta 2014. godine nove zakone o javnom informisanju i medijima, elektronskim medijima i javnim medijskim servisima, koji u bitnom menjaju pravni okvir u kome će mediji u Srbiji delovati u budućnosti. Upoznajte se sa promenama!

 
Termin: 23.09.2014

Za poslodavce i zaposlene je od izuzetnog značaja primena svih radnopravnih instituta obuhvaćenih Zakonom o radu,a posebno onih koji se odnose na izmene i dopune zakona a u cilju ostvarenja svih prava datih zakonom.

 

Ove nedelje na popustu 20%
Praktično
Termin: 26.09.2014

Zakonska obaveza poslodavaca koji zapošljavaju više od 5 zaposlenih je da imaju pravilnik o organizacaciji i sistematizaciji poslova. Izrada pravilnika, pored zakonske obaveze, može istovremeno predstavljati unapređenje postojećeg načina organizovanja i podele rada između zaposlenih.

 
Termin: 30.09.2014

Oprema i zaštitni sistemi koji su predviđeni za upotrebu u ekspozivnim okruženjima moraju biti usaglašeni sa ATEX direktivom 94/9/EC. Od 01.01.2015. godine Pravilnik postaje obavezan na način da sva Ex oprema koja se koristi, ili će biti proizvedena u RS mora da bude usaglašena sa Pravilnikom.

 
Termin: 26.09.2014

Upoznajte se sa prednostima i manama pojednostavljenih carisnkih postupaka i kreirajte novu strategiju svoje kompanije. Obezbedite uslove za primenu „kućnog carinjenja“, naučite kako da podnesete ispravan zahtev za dobijanje odobrenja, kao i kako da valjano sprovedete isti.

 
Termin: 13.10.2014

Naučite kako da primenjujete nove zahteve finansijskog izveštavanja i da formulišete određene računovodstvene politike. Budite u toku sa svim promenama koje se dešavaju u ovoj sferi. Zbog ovog će na treningu biti predstavljene sve izmene i dopune od našeg poslednjeg prevoda MRS / MSFI.

Novo
 
Termin: 29.09.2014

Kroz praktične primere polaznici će dobiti smernice šta treba da urade da bi jednostavno i lako podneli zahtev, odnosno koja dokumenta je potrebno da pribave od proizvođača RiTT opreme i tako skrate vreme za dobijanje Potvrde o usaglašenosti, odnosno u krajnjoj instanci vreme uvoza RiTT opreme.

Važno
Termin: 03.11.2014

Analiza sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova/dobitnih ostvarenja je osnovni princip modernog vrednovanja i stvaranja vrednosti za vlasnike. Veza između novčanih tokova/dobitnih ostvarenja i stvaranja vrednosti za vlasnike je krajnji izraz uspeha ili neuspeha poslovnih odluka o investicijama, operacijama i finansiranju.

 
Termin: 10.10.2014

Naučite kako da utvrdite potrebno vreme, odnosno "tačno vreme" potrebno za obavljanje operacije na radnom mestu obučenom radniku, ili sprezi radnik - mašina, ili grupi radnika, u datom okruženju, sa unapred definisanim stepenom zalaganja i primenom propisane metode rada i tehnologije, pri čemu je proizvod propisanog kvaliteta.

Stručno osposobljavanje
Zakonska obaveza
Termin: 01.10.2014

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

Praktično

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

 

Cilj programa osposobljavanja je da polaznici razviju znanja i veštine suštinski bitne za njihov rad, koje će im omogućiti da se zaposle, razumeju poslovno okruženje, kao i da napreduju u svojim radnim ulogama. Ovaj set kompetencija je odlučujući faktor u procesu donošenja odluke za zapošljavanje. Kroz obuku, formira se fleksibilan i širok spektar poslovnih veština, koje su neophodne za uspešno poslovanje i razvoj karijere.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

Za dve nedelje obavljeno je gotovo tri hiljade kontrola, pri čemu je zatvoreno 275 objekata. U 30 odsto slučajeva utvrđene su nepravilnosti. Svaki treći lokal u Srbiji ne izdaje fiskalne račune.