+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Aktuelno
 
Termin: 26.08.2016

 

Iskoristite sve benefite koje Vam pružaju sporazumi na najefikasniji i najlakši način!

 

Značaj ovih sporazuma i mogućnosti koje pružaju privrednim subjektima su veoma velike s obzirom na otežano poslovanje u današnjoj krizi na evropskom tržištu. Privrednici, da bi postigli dobre tržišne rezultate pored ostalog, moraju dobro poznavati pravila o poreklu robe što je cilj ovog seminara.

 
Termin: 18.08.2016

  

Seminar omogućuje pojedincima, kao i njihovim kompanijama da nauče kako da izgrade investicioni objekat u skladu sa svim postojećim, važećim zakonima, pravilnicima i propisima iz oblasti investicione izgradnje. 

Tokom seminara, polaznicima će se pružiti prilika da u direktnoj komunikaciji sa predavačem, postave pitanja vezana za praksu, i time istovremeno razreše dileme.

 
Termin: 18.08.2016

 

Brojne su situacije na poslu i u svakodnevnom životu koje zahtevaju veštine upravljanja i rešavanja konflikata. Više od 20% vremena menadžeri provode u rešavanju konfliktnih situacija.

 

Na ovom treningu ćete naučiti da odredite uzroke konflikata i razvijete strategije za uspešno rešavanje konflikata pre nego što dostignu ozbiljnije mere.

 

Novi treninzi
 
Termin: 17.08.2016

 

Da bi se izvršilo ispravno svrstavanje bilo koje robe po Carinskoj tarifi, potrebno je izvršiti identifikaciju robe, što podrazumeva raspolaganje neophodnim podacima. Na seminaru će biti obuhvaćena detaljna objašnjenja svih tarifni brojeva Glave 24 Carinske tarife (duvan i prerađevine od duvana) sa primerima kako se vrši ispravno svrstavanje konkretnih roba u okviru tarifnih brojeva Glave 24 Carinske tarife.

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 15.09.2016 - 16.09.2016

 

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

 
Termin: 01.10.2016

 

Naučite da kucate na računaru korišćenjem svih prstiju i bez gledanja u tastaturu! Obuka slepog kucanja pomaže u učenju, vežbanju i unapređenju brzine i tačnosti kucanja. Savladavanjem tehnike slepog kucanje stiče se sposobnost da kucate mnogo većom brzinom i da samim tim olakšate obavljanje svojih svakodnevnih poslovnih aktivnosti na računaru.

 

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti