Tematske oblasti
Aktuelno
 
Termin: 23.02.2015

Skorije promene u računovodstvenoj regulativi u Republici Srbiji rezultirale su između ostalog i u novim obrascima finansijskih izveštaja. Novi obrasci finansijskih izveštaja prvi put će biti primenjeni kod sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

 
Termin: 12.02.2015 - 13.02.2015

Da bi interna revizija na pravi način ispunila svoju misiju, revizorske aktivnosti moraju biti adekvatno planirane, na način koji u obzir uzima procenu rizika i ciljeve organizacije, kao i mišljenje i očekivanje najvišeg rukovodstva i odbora u pogledu planiranih aktivnosti.

 

Novo
Aktuelno
Termin: 09.02.2015

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (usvojen 8. decembra 2014. godine) donosi suštinske izmene i čitav niz novih instituta u želji da se sistem izgradnje objekata učini efikasnijim. Po obimu izmena može se reći da predstavlja novi zakonski predlog.

Zakonska obaveza
Termin: 03.02.2015

 

Kroz seminar će polaznici dobiti detaljne informacije šta je bezbednosni list, informacije o zakonskim regulativama koje se odnose na bezbednosni list, kao i  informacije kome je namenjen. Naučiće kroz primere dobre i loše prakse kako pravilno izraditi bezbednosni list kako za supstancu tako i za smešu.

 
Termin: 18.02.2015

Trening naglašava važnost integracionog pristupa poslovanja, neophodnost optimalnog MIS-a i kvalitetnog sistema izveštavanja da bi se donele strateški važne odluke. Naglasak je na povezanosti svih odeljenja unutar jedne organizacije i važnosti povezivanja kroz MIS u cilju maksimizacije profita.

 
Termin: 23.02.2015

Razvijte sposobnost za efikasno upravljanje vremenom, naučite kako da vodite sastanak koji ima cilj i smisao, upravljajte stresom, naučite da donosite „prave odluke“, ostvarite bolje rezultate i veću kontrolu nad svojim poslovanjem, ali i svojim životom.

Stručno osposobljavanje
Praktično
Termin: 23.03.2015 - 27.04.2015

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

SMART metodologija pomaže zaposlenom čiji se učinak ocenjuje da svaki dugorocni cilj pretvori u „precizno definisan“ srednjoročni ili kratkoročni cilj. To je aktivnost leve polovine mozga, odnosno primena logičkog postupka.

 

MNG Centar je u petak, 26.09.2014. godine, potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banata, u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.