Katalog proizvoda

Katalog proizvoda za 2018/2019. godinu

Katalozi treninga po tematskim oblastima

Upravljanje ljudskim resursima, obuka i razvoj

Finansije, računovodstvo, kontroling, porezi i revizija

Međunarodno poslovanje, trgovina i špedicija


Pravni poslovi i zakonska regulativa

Marketing, odnosi sa javnošću, prodaja i nabavka

Menadžment, organizacija rada i poslovne veštine


Informacione tehnologije

Proizvodni menadžment, kvalitet i BZR

Konferencije