Publikacije

Iz prakse za praksu!

MNG Centar je do sada, publikovao dvanaest priručnika i jedan program elektonskog učenja „Easy Business“.

Zajednička karakteristika svih naših izdanja je praktična upotrebljivost i pomoć u svakodnevnom poslovanju organizacijama i stručnjacima.

Upoznajte se sa detaljnim sadržajem i strukturom naših aktuelnih izdanja. Pozovite nas ukoliko Vam je potrebno više informacija.