Business process manager (IV generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 340 Trajanje: 40 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Obuka “Unapređenje poslovanja kompanije upravljanjem poslovnim procesima” je značajna jer osposobljava polaznike da identifikuju, unaprede i upravljaju poslovnim procesima u preduzeću, budući da se poslovnim sistemom može upravljati tako što se upravlja njegovim poslovnim procesima. Iz tog razloga efikasno upravljanje kompanijom podrazumeva upravljanje njenim ključnim procesima, odnosno procesima od kojih u najvećoj meri zavisi ispunjenje ciljeva organizacije, kao i zadovoljstvo korisnika usluga.

Upravljanje poslovnim procesima omogućava:

 • sagledavanje strukture poslovnog sistema,
 • definisanje nadležnosti i odgovornosti u poslovnom sistemu,
 • određivanje podele rada,
 • uređenje poslovnog sistema,
 • upravljanje poslovnim sistemom,
 • definisanje modela poslovnog sistema i njegovih podsistema,
 • otkrivanje mesta i uzroka lošeg rada, niske produktivnosti, sporog rada i prekoračenja rokova, uvećanih troškova, lošeg rivaliteta, nedovoljne efikasnosti poslovanja,
 • primenu zahteva svetskih standarda (ISO 9000, ISO 14000, HACCP).

Obuka obuhvata predavanja, interaktivnu diskusiju, analizu slučajeva iz prakse i rešavanje konkretnih problema.

Ciljna grupa:

Najviši i srednji nivo menadžmenata preduzeća.

Cilj treninga:

Cilj obuke je sticanje znanja potrebnog za unapređenje i upravljanje poslovnim procesima, čijom se primenom može povećati produktivnost i obezbediti bolje korišćenje resursa, kao i povećati efikasnost upravljanja i sl.

Moduli:

 • Modul 1: Uvod
 • Modul 2: Projektovanje procesnog modela
 • Modul 3: Povezivanje procesne i organizacione strukture
 • Modul 4: Izbor prioritetnih, kritičnih i ključnih procesa
 • Modul 5: Dokumentovanje poslovnih procesa
 • Modul 6: Povezivanje ciljeva poslovnog sistema i indikatora uspešnosti procesa
 • Modul 7: Praćenje, analiza i unapređenje poslovnih procesa

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • korsti konkretne metode i tehnike čijom primenom se snimaju, analiziraju i unapređuju proizvodni i uslužni procesi;
 • sagleda strukture poslovnog sistema;
 • definiše nadležnost i odgovornost u poslovnom sistemu;
 • upravlja poslovnim sistemom;
 • definiše model poslovnog sistema i njegovih podsistema;
 • otkrije mesta i uzroke lošeg rada, niske produktivnosti, sporog rada i prekoračenja rokova.

Dinamika izvođenja obuke:

 • 1 radni dan nedeljno od 17:00-20:30 časova i
 • subotom od 09:30-16:00 časova

 

Važna napomena:

 • Za prijave do 05. marta cena po učesniku je: 69.700,00 + PDV (20%)
 • Od 06. marta cena po učesniku je: 89.700,00 + PDV (20%)

Teme/moduli:

 • Modul 1: Uvod - Definicije procesa, značaj procesa i procesnog pristupa, procesno orijentisana organizacija
 • Modul 2: Projektovanje procesnog modela

Identifikacija i klasifikacija predmeta rada (internih i eksternih), kao osnova za identifikaciju procesa. Identifikacija procesa. Korišćenje referentnih modela u projektovanju procesnog modela. Radionica: Projektovanje procesnog modela na odabranom primeru

 • Modul 3: Povezivanje procesne i organizacione strukture

Projektovanje registara procesa, radi povezivanja procesne i organizacione strukture, u cilju jasne podele nadležnosti i odgovornosti za procese. Radionica: Izrada registra procesa po organizacionim celinama na odabranom primeru

 • Modul 4: Izbor prioritetnih, kritičnih i ključnih procesa

Prepoznavanje procesa od kojih zavisi ispunjenje ciljeva, kao i procesa koji stvaraju probleme u poslovanju. Radionica: Izrada liste prioritetnih, kritičnih i ključnih procesa

 • Modul 5: Dokumentovanje poslovnih procesa

Kako se vrši i ko to radi? Pripreme za dokumentovanje procesa. Problemi vezani za dokumentovanje procesa. Izrada modela procesa. Radionica: Izrada identifikacionog kartona procesa

 • Modul 6: Povezivanje ciljeva poslovnog sistema i indikatora uspešnosti procesa

Utvrđivanje zavisnosti ciljeva kompanije od ciljeva procesa. Radionica: Povezivanje ciljeva i indikatora uspešnosti procesa na odabranom primeru i izračunavanje indikatora uspešnosti procesa

 • Modul 7: Praćenje, analiza i unapređenje poslovnih procesa

Pristupi unapređenju poslovnih procesa. Analiza studija slučaja iz domaće i svetske prakse. Radionica: Unapređenje odabranog poslovnog procesa.

Napomena: Moguće je prijaviti učešće na pojedinačnim modulima uz korigovanje iznosa kotizacije.

Nakon završene obuke polaznici mogu polagati ispit u okviru koga se proverаvа znаnje iz temаtskih oblаsti utvrđenih u Progrаmu obuke i steći sertifikat - Sertifikovani business process manager.

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

 

Sertifikacija je veoma popularan trend u svetu koji sve više počinje da se primenjuje i u Srbiji. Danas postoji velika potražnja za menadžerima koji poseduju znanja i veštine u oblasti upravljanja poslovnim procesima (BPM), ali su organizacije koje žele da ostanu konkurentne voljne da regrutuju samo kompetentne pojedince – one koje će svoje veštine potvrditi u praksi.

Sertifikacija u oblasti upravljanja poslovnim procesima pruža vam jedinstvenu priliku da formalno potvrdite svoje veštine i znanja i tako unapredite svoju karijeru i nivoe zarade u jednoj tako traženoj oblasti kao što je upravljanje procesima.

MNG Centar vam daje priliku da steknete formalnu potvrdu svojih znanja i veština u oblasti upravljanja poslovnim procesima (BPM) kroz MNG ProCert sistem sertifikacije prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Sertifikovanog menadžera za upravljanje procesima se vrši na osnovu Standarda kompetencija.

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog menadžera za upravljanje procesima je moguće na osnovu dve putanje:

 • Prva putanja podrazumeva pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr.).

Za obe putanje koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog Business process manager-a:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija u assessment centru
 • Rešavanje studije slučaja
 • Razgovor sa ispitnom komisijom

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani business process manager/Certified business process manager na bazi Standarda kompetencija.

Ovo je prilika da uložite u sebe i tu priliku vam niko ne može oduzeti!

Komentari učesnika

Pročitajte kakvi su utisci dosadašnjih polaznika obuke za Business process managera.

Intervju sa trenerima obuke

Obavili smo razgovor sa trenerima obuke gde su nam pojasnili neka od najčešćih pitanja. Pročitajte njihove odgovore.

Primer procedure toka zadatka

Ovde možete pogledati urađenju proceduru toka zadatka na primeru pregleda lekara opšte prakse.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa sertifikacije možete pogledati ovde.

Trening

15.05.2021.-12.06.2021. 09:30 - 16:00 Br. sati: 40 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 89.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking