Praktična primena MRS 19 - primanja zaposlenih u Republici Srbiji

Tip: Trening Šifra treninga: 34 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

Međunarodni računovodstveni standard 19 – Primanja zaposlenih svakako je jedan od najtežih standarda za primenu. Njegova kompleksnost polazi od same odluke o tome da li su rezervisanja koja je po njemu potrebno raditi materijalna.

Primena ovog Standarda u Republici Srbiji se dodatno usložnjava čestim promenama radnog i penzionog zakonodavstva.

Primenu takođe komplikuje i nedostatak realnih valjanih inputa (aktuarskih pretpostavki) koje je potrebno koristiti u obračunu rezervisanja prema ovom Standardu. Ovo se posebno odnosi na diskontnu stopu.

U našoj zemlji se kao diskontna stopa u primeni ovog standarda obično koristi referentna kamatna stopa, koja ima velike oscilacije (trenutno je samo 4,5%). Ove oscilacije u aktuarskim pretpostavkama prouzrokuju aktuarske dobitke i gubitke koje je od 01. januara 2014. godine potrebno evidentirati u Izveštaju o ostalom rezultatu.

Zbog toga će na ovom treningu biti predložena neka rešenja za korišćenje realnije diskontne stope. Pored toga će na praktičnom primeru biti prikazan obračun rezervisanja sa detaljnim opisom radnih tabela koje se koriste u obračunu.

Ciljna grupa:

Računovođe, finansijski direktori, zaposeleni u račaunovodstvu finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MRS 19.

Teme:

 • Rezervisanja materijalna ili nematerijalna
 • Pravni okvir za primenu MRS 19 u Republici Srbiji
 • Vrste naknada za koje je moguće vršiti rezervisanja prema MRS 19 u Republici Srbiji
 • Aktuarski metod procene – metod kreditiranja projektovane jedinice
 • Aktuarske pretpostavke
 • Primer obračuna otpremnina sa detaljnim opisom radnih tabela
 • Jubilarne nagrade
 • Knjiženje rezultata dobijenih primenom MRS 19
 • Poreske implikacije primene MRS 19
 • Obelodanjivanja u napomena poropisana MRS 19
 • Razlike između MRS 19 i MSFI za MSP Odeljak 28 Primanja zaposlenih

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • Utvrdi kada i za koje vidove naknada treba primenjivati MRS 19 u Republici Srbiji
 • Pravilno odredi aktuarske pretpostavke potrebne za obračun
 • Primeni radne tabele potrebne za primenu MRS 19 i obračuna zahtevana rezervisanja
 • Proknjiži dobijene rezultate
 • Razume poreske implikacije primene MRS 19
 • Kreira napomene vezane za MRS 19
 • Prepozna razlike između MRS 19 i Odeljka 28 iz MSFI za MSP

 

Trening

24.12.2020. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
22.02.2021. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking