Eksterna ocena kvaliteta interne revizije

Tip: Trening Šifra treninga: 50 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 12 Cena i lokacija Prijavite se

Učesnici seminara će imati priliku da se upoznaju koja je neophodnost obavljanja internih i eksternih ocena kvaliteta aktivnosti interne revizije prema standardima IIA, naročito uzimajući u obzir odredbe Zakona o budžetskom sistemu prema kojem službe interne revizije su u obavezi da primenjuju medjunarodne standarde interne revizije. Upravo ti isti standardi i to konkretno S 1300 se bavi pitanjima sprovodjenja internih i eksternih ocena kvaliteta aktivnosti interne revizije.

Seminar pruža mogućnost da se razume šta je Program osiguranja i unapređenja kvaliteta, koja je njegova uloga, smisao i ciljevi koji se žele postići. Na koji način se kreira Program osiguranja i unapređenja kvaliteta i na koji način se istim uspostavlja neophodan kvalitet i kredibilitet interne revizije. Takođe će biti reči i o zadacima koji su postavljeni prema Izvršnom rukovodiocu interne revizije u pogledu sprovodjenja odredaba S 1300.

Polaznici će se upoznati kako se putem Programa osiguranja i unapredjenja kvaliteta obezbedjuje obaveza interne revizije i kako da usaglase svoje aktivnosti sa obaveznim smernicama.

Biće predstavljen:

 • metodološki koncept,
 • aktivnosti za izvodjenje internih i eksternih ocena,
 • načini izveštavanja,
 • davanja mišljenja i
 • postupci za obelodanjivanje izveštaja o sprovedenim ocenama prema Odboru za reviziju/Nadzornom odboru kao i najvišem Rukovodstvu organizacije.

Ciljna grupa:

Lica imenovana na funkcije u Odborima za reviziju/Nadzornim odborima, Rukovodioci službi interne revizije, njihovi zamenici…

Cilj seminara:

U skladu sa IIA standardom 1300 neophodno je uspostaviti Program ocene osiguranja kvaliteta i obezbediti njegovu svrsishodnost sa ciljem održavanja visokog nivoa kredibiliteta aktivnosti interne revizije. U skladu sa propozicijama ovog standarda nalaže se prema S 1311 i S1312 sprovođenje internih i eksternih ocena kvaliteta.

Obaveza interne revizije je da svoje aktivnosti usaglasi sa obaveznim smernicama od strane Global IIA što samim time ukazuje na neophodnost usaglašavanja aktivnosti sa ovim standardom. Ovo je nova aktivnost za internu reviziju u Republici Srbiji i cilj ovog seminara jeste da uvede službe internih revizija u ovaj process zahtevanih aktivnosti prema navedenom standardu.

Teme:

 • Okvir za osiguranje kvaliteta,
 • Uspostavljanje programa osiguranja i unapredjenje kvaliteta,
 • Samoprocenjivanje uz nezavisnu potvrdu,
 • Puna eksterna ocena kvaliveta od strane eksternog ocenjivača.

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepozna neophodnost usaglašavanja aktivnosti interne revizije za obaveznim i strogo preporučenim smernicama od strane Global IIA.
 • Samostalno kreira Program osiguranja i unapređenje kvaliteta.
 • Razume obuhvat, ciljeve i metodološke koncepte za izvođenje ocene kvaliteta interne revizije.
 • Razume koncept saradnje sa eksternim ocenjivačima.
Bojan Radoš

magistar ekonomskih nauka, poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti eksterne revizije za privredu i interne revizije za bankarstvo. Ovlašćeni je interni revizor ispred Komore Ovlašćenih Revizora Srbije. Objavio je veći broj članaka i stručnih radova iz oblasti revizije, prevarnih radnji i primene međunarodnih standarda u zemlji i inostranstvu. Član je Instituta Internih Revizora, USA.

Trening

17.11.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 17.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking