Organizacioni dizajn

Tip: Trening Šifra treninga: 678 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Organizacioni dizajn može biti jedan od izvora konkurentske prednosti preduzeća ali isto tako i barijera uspešnom poslovanju. Od velike je važnosti da menadžment preduzeća dizajnira organizaciju na način koji odgovara njegovom preduzeću. Organizaciona struktura predstavlja okvir kroz koji teku poslovni procesi u kojima se kreira vrednost za potrošača i uspostavlja konkurentska prednost. Kao takva, organizaciona struktura može olakšavati i podsticati superiornost u obavljanju poslovnih procesa i njihove performance ali ih može i blokirati i činiti organizaciju neefikasnom.

U obimnoj literaturi postoje brojna saznanja o tome kako se organizaciona struktura treba dizajnirati:

 •  od dimenzija strukture,
 • preko faktora koje treba uzeti u obzir prilikom dizajna,
 • do modela organizacione strukture koji se mogu primenjivati u preduzećima.

Od najveće je važnosti za top, srednji i niži menadžment da poznaju metode i tehnike dizajniranja strukture organizacije i to na svim njenim nivoima.

Metod rada na obuci obuhvata izlaganje predavača po temama, interaktivna diskusija predavača i učesnika i analize slučajeva iz prakse.

Ciljna grupa:

Top menadžment, srednji menadžment i niži menadžment koji ima ulogu u dizajniranju organizacione strukture na svim nivoima organizacije.

Cilj treninga:

Upoznati učesnike sa najnovijim aplikativnim saznanjima u oblasti organizacionog strukturiranja preduzeća i obezbediti polaznicima znanja, veštine i tehnike aktivnog dizajniranja efikasne organizacione  strukture

Teme:

Dimenzije organizacione strukture I

 • Podela rada - specijalizacija
 • Delegiranje autoriteta - decentralizacija
 • Diskusija: za I protiv decentralizacije
 • Analiza slučaja iz prakse

Dimenzije organizacione strukture II

 • Grupisanje jedinica - departmentalizacija
 • Koordinacija
 • Diskusija: koji princip departmentalizacije najviše odgovara preduzeću?
 • Analiza slučaja iz prakse

Faktori organizacione strukture I

 • Okruženje i tržište
 • Strategija
 • Diskusija: karakteristike savremenog tržišta?
 • Analiza slučaja iz prakse

Faktori organizacione strukture II

 • Tehnologija
 • Starost i veličina
 • Diskusija: u kojoj je fazi životnog ciklusa preduzeće?
 • Analiza slučaja iz prakse

Modeli organizacione strukture I

 • Jednostavan model
 • Birokratski model
 • Profesionalni model
 • Diskusija: koji je organizacioni model preduzeća?
 • Analiza slučaja iz prakse

Modeli organizacione strukture II

 • Projektni model
 • Divizionalni model
 • Diskusija: kako kreirati divizije u preduzeću?
 • Analiza slučaja iz prakse

Po završetku treninga polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume način na koji organizaciona struktura određuje poslovanje preduzeća i njegove performanse,
 • Poznaje dimenzije i komponente organizacione strukture i njihove opcije,
 • Poznaje faktore koji opredeljuju adekvatnu organizacionu strukturu preduzeća,
 • Poznaje tipične organizacione modele, njihove prednosti i nedostatke kao i uslove u kojima su oni efikasni,
 • Poznaje metode i tehnike strukturiranja organizacije na različitim nivoima.
Nebojša Janićijević

najveći stručnjak za organizacioni razvoj. U stručnom i naučnom pоglеdu se kоnzistеntnо razviјaо u оblasti mеnadžmеnta i biznisa posebno u oblasti upravljanja promenama i organizacione kulture čiji je koncept razvio i po tome postao poznat međunarodnoj stručnoj i naučnoj javnosti.

Poseduje veliko praktično iskustvo koje je najčešće primenjivao kroz konsalting u privredi u različitim oblastima: оrganizaciјa prеduzеća, upravljanjе ljudskim rеsursima, оrganizaciоnо rеstrukturiranjе, upravljanjе оrganizaciоnоm kulturоm itd. Pored konsaltinga za mala i srednja preduzeća, konsultantski rad sprovodi i sa velikim preduzećima poput „Tеlеkоm Srbiјa“, „Naftna industriјa Srbiје“, „Dеlta M“, „Narоdna banka Srbiје“, „Vеlеfarm“, „Žеlеznicе Srbiје“, Еrstе banka itd. Кaо dоmaći kоnsultant angažovan je i оd svеtski pоznatе kоnsultantskе kućе „Bооz Аllen Hamiltоn“.

Trening

12.06.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 19.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking