Zaštita prava intelektualne svojine od strane carinskog organa u Srbiji

Tip: Trening Šifra treninga: 215 Trajanje: 3 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Jedan od važnih uslova čija se ispunjenost ispituje u odgovarajućem postupku još prilikom ulaska robe u carinsko područje jedne zemlje jesu prava intelektualne svojine primenjena na robu u pitanju. Da bi taj zadatak mogao biti realizovan potrebno je da postoji stalna, kontinuirana i sadržajna saradnja između poslovne zajednice i carinskog organa čiji je zajednički cilj – uklanjanje nebezbedne robe iz prometa.

Trening je značajan za poslovnu zajednicu jer od njihovog aktivnog učešće u postupku sprovođenja zaštite prava intelektualne svojine i saradnje sa carinskom službom direktno zavisi i stepen uspešnosti cele zajednice u borbi protiv krivotvorenja i piraterije. U tom smislu, važno je da predstavnici poslovne zajednice i kroz ovaj trening shvate značaj njihovog angažovanja, vrste i modela angažovanja i mogućih posledica odnosno efekata u oblasti prava intelektualne svojine. Od ovih prava u samom carinskom postupku, s obzirom da se radi o kretanju robe i pravima koja mogu biti povređena izradom ili stavljanjem u promet robe, najčešće su u pitanju povrede žigova, patenata i autorskih ili drugih srodnih prava.

Trening će doprineti svakom učesniku tako što će stvoriti jasna saznanja o toku radnji, pravnim mogućnostima i posledicama aktivnosti i propuštanja aktivnosti koje određuju sudbinu robe za koju postoji sumnja u povredu prava intelektualne svojine. U tom smislu, svim polaznicima biće obezbeđena jasna uputstva kome i kako se mogu dostavljati relevantne informacije, kako se može aktivno učestvovati u postupku sprovođenja zaštite prava, koji su postojeći nedostatci u sistemu koje je potrebno prevazići na drugi način odnosno drugim sredstvima i slično.

Ciljna grupa:

Kompanije koje se bave proizvodnjom ili prometom robe zaštićene nekim pravom intelektulne svojine za koju već u ovom momentu postoje saznanja ili čak dokazi da je predmet krivotvorenja ili piraterija, i da u tom procesu postoji neki carinski postupak ili postupanje u nadležnosti carinskog organa.

Službenici u okviru kompanija koje se bave sprovođenjem postupaka u procesu koji vodi određeni proizvod do tržišta odnosno potrošača.

Cilj treninga:

Cilj treninga je svi učesnici steknu jasnu predstavu o tome koje su prednosti i nedostatci učestvovanja u ovom postupku u svojstvu nosioca prava a koje u svojstvu punomoćnika i koje su okolnosti koje je potrebno razmotriti pre nego što kompanije na ovaj način odredi svoju poziciju pred carinskim organom, kao i efikasnija i kvalitetnija borba protiv krivotvorenja i piraterija. Razvijanje jače saradnje i partnerskih odnosa između poslovne zajednice i carinske službe u funkciji zaštite prava intelektualne svojine i njihovog efikasnijeg sprovođenja.

Teme:

 • Zakonodavstvo (nacionalno i evropsko) iz oblasti carinske zaštite prava IS
 • Zahtev za sprovođenje mera zaštite prava IS (obrazac, popunjavanje, podnošenje, sadržaj, prilozi i odluke)
 • Postupak po zahtevu za sprovođenje mera zaštite od strane carinskog organa (sličnosti i razlike, ključni elementi, rokovi, obaveštavanja i posledice)
 • Postupak po službenoj dužnosti u slučaju sumnje u povredu prava IS
 • Pojednostavljeni postupak za uništenje robe (pojmovi, uporedna statistika, prednosti, nedostaci i problemi)
 • Uništenje krivotvorene i piratizovane robe
 • Analiza rizika u oblasti zaštite prava IS (pojačani nadzor, saradnja sa drugim organima i telima, planovi za dalji razvoj)
 • Problemi, nedostatci, planovi i mogućnosti za rešavanje

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • prepozna i pronađe kritične tačke u poslovanju kompanije koju predstavlja;
 • poznaje kompletnu legislativu iz ove oblasti (nacionalu i uporedno pravnu);
 • razume način i uslove pod kojima se sprovodi carinska zaštita prava IS;
 • predlaže modele za poboljšanje postojeće saradnje i razmene informacija sa carinskom službom;
 • učini ekonomičnijim poslovanje kompanije u ovoj oblasti delegirajući na pravne punomoćnike (advokate) samo onaj deo posla koji je vezan za administrativne poslove i eventulane sudske sporove.

Trening

     
  12.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking