Incoterms 2010 i transportna dokumenta (elektronska transportna dokumenta)

Tip: Trening Šifra treninga: 234 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 16 Cena i lokacija Prijavite se

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, neophodno je da:

 • poznaju Incoterms pravila
 • međusobne obaveze i odgovornosti budu definisane na siguran i jasan način
 • se poznaje sadržaj i značenje termina iz oblasti međunarodne prodaje robe

jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca, efikasno se posluje u međunarodnom okruženju i prevenira se nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Takođe, kako bi poboljšale spoljnotrgovinsko poslovanje, sve veći broj uvoznica-izvoznica se opredeljuje za elektronska transportna dokumenta.

Elektronska razmena podataka ima strogo definisane standarde, forme i različite sisteme, koji su na raspolaganju korisnicima.

Elektronske poruke moraju da odgovaraju međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu kao da je izdat pisani dokument.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene:

 • primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas
 • klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010
 • izmene u odnosu na prethodne verzije
 • uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Uporednim prikazom transportnih dokumenata i elektronskih dokumenata objasniće se značaj elektronske razmene podataka u cilju efikasnijeg poslovanja. Biće predstavljen konosman, kao značajan dokument u spoljnotrgovinskom poslovanju, vrste konosmana, kriterijumi za podelu, kao i načini prenosa konosmana.

Tokom seminara, jedan segment će biti baziran na prenosu prava i prava nosioca prava raspolaganja robom.

Ciljna grupa:

 • Privreda,
 • Uvozno - izvozno orijentisane firme
 • Svi zainteresovani za efikasno poslovanje u međunarodnom okruženju

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010, sa transportnim dokumentima, elektronskim transportnim dokumentima i procesom elektronskog poslovanja, kao i da spoznaju značaj i primene elektronskih dokumenata, kako bi se ubrzao proces poslovanja.

Teme:

 • Ugovori trgovačkog posla
 • Struktura prodajnog ugovora
 • Incoterms pravila kao trgovačka šansa
 • Šta definiše Incoterms 2010
 • Novine u Incoterms-u 2010
 • Klasifikacija pravila Incoterms 2010
 • Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010
 • Funkcije transportnih dokumenata
 • Šta je elektronski transportni dokument – pojam i uslovi
 • Izdavanje elektronskog transportnog dokumenta
 • Sadržaj elektronskog transportnog dokumenta
 • Vrste konosmana i kriterijumi za podelu
 • Dokaz o postojanju ugovora o prevozu
 • Izdavanje pisanog dokumenta
 • Elektronsko čuvanje podataka
 • Rečni konosman i tovarni list
 • Vazduhoplovni tovarni list
 • Tovarni list za međunarodni drumski prevoz (CMR)
 • Polisa osiguranja

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • razume značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu
 • pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010
 • odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru
 • sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000
 • ugovara uslove isporuke na jednostavan način
 • stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010
 • razume značaj i vrste transportnih dokumenata i iste koristi u praksi;
 • razume koncept elektronske dokumentacije;
 • adekvatno koristi elektronsku transportu dokumentaciju.
Vukan Vujačić

ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu. 

Audio komentar učesnika seminara

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali na prethodno održanim seminarima.

Komentari učesnika

 

Komentare učesnika sa treninga na temu incoterms-a možete pogledati ovde.

Trening

06.02.2020. 10:00 - 14:30 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 19.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Nisam do sada imala priliku da se susrećem sa ovim propisima. Smatram da su korisni i zanimljivi. Predavanje je pomoglo u rasvetljavanju određenih nedoumica. Jovan Dopuđa, Ekspert koordinator slobodne zone NIS Gasprom Neft ad
 • Današnji seminar je umnogome pomogao da razumemo kako osnove Icoterms pravila tako i detalje bitne za svakodnevni posao, kao i da razrešimo dileme koje smo imali. Marija Trišić, Asistent servisa kupaca Koteks Viscofan doo Novi Sad
 • Izuzetno dobar predavač. Mnogo toga sam naučio. Već sada imam nekoliko ideja koje ću probati da sprovedem u poslovanju i nadam se smanjenom riziku i troškovima u svojoj kompaniji. Slobodan Jeličić, Shipping Coordinator Grundfos Srbija d.o.o.
 • Moja očekivanja su i više nego ispunjena. Predavač je odličan i na vrlo interesantan način daje praktična objašnjenja uz pomoć kojih se razvijaju nove veštine ili kristalizuju već postojeće. Nataša Vujnović, referent u spoljnoj trgovini Prva iskra namenska
 • Smatram da je seminar bio koristan i da je unapredio moje znanje iz predmetne oblasti što će mi pomoći u daljem radu. Predavanje je bilo zanimljivo i držalo mi je pažnju sve vreme iako sam na predavanje došla pravo sa posla. Ana Milašinović, Komercijalno transportni sektor Jugoslovensko rečno brodarstvo

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking