Radionica - Kako prepoznati i izbeci rizike prilikom ugovaranja placanja

Tip: Trening Šifra treninga: 217 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Izaći iz već ugovorene obaveze ponekad je nemoguće, posebno bez materijalnih posledica dok se uslovi plaćanja stimulisani ugovorom teško naknadno menjaju. Blagovremeno prepoznavanje rizika znači uštedu vremena, truda i troškova. Seminar ima za cilj da skrene pažnju na uslove spoljno-trgovinskog ugovora koji mogu da ukažu na mogućnost prevare ali i da pruži informaciju o načinu izbegavanja „zamki” u finansijskoj klauzuli ugovora.

Po završetku seminara polaznici će sa više sigurnosti pristupati ugovaranju platne klauzule ugovora i moći će lakše da izbegnu nepreciznosti prilikom ugovaranja plaćanja, posebno one koje ih dovode u rizik da plate ono što se ne očekuje i za šta smatraju da nije ugovoreno.                                                                                                                                               

Ciljna grupa:

Spoljnotrgovinske firme – prvenstveno  komercijalisti, zatim finansijske službe, kao i bankari koji rade sa dokumentarnim instrumentima i na poslovima procene rizika transakcija.

Cilj seminara:

 • Da skrene pažnju na uslove spoljno-trgovinskog ugovora koji mogu da ukažu na mogućnost prevare
 • Da ukaže na mogućnost prepoznavanja partnera koji je pristupio poslu ‘ne u dobroj nameri’
 • Da objasni takozvane ‘crvene zastavice’
 • Da pruži informaciju o načinu izbegavanja ‘zamki’ u finansijskoj klauzuli ugovoru

Teme:                    

 • finansijska klauzula spoljnotrgovinskog ugovora – uobičajeni uslovi
 • rizici koje treba prepoznati i izbegavati kod plaćanja doznakom, čekom, menicom
 • prevarne radnje kod garancija i akreditiva
 • način otklanjanja rizika kroz uslove akreditiva i tekst garancije
 • poznati slučajevi – razrada detalja
 • praktično rešavanje zadatih problema
 • ‘brainstorming’ na teme vezane za nejasne uslove ugovora

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • sa vise sigurnosti pristupi ugovaranju platne klauzule ugovora
 • prepozna rizične odredbe ugovora vezane za plaćanje
 • prepozna nedobronamernog partnera
 • sastavi uslove plaćanja eliminišući nepovoljne i rizične odredbe
 • izbegne nepreciznosti prilikom ugovaranja plaćanja, posebno one koje ga dovode u rizik da plati ono što ne očekuje i misli da nije ni ugovorio

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking