Korišćenje bankarskih garancija u carinskom postupku

Tip: Trening Šifra treninga: 221 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Carinskim propisima je predviđena obaveza polaganja obezbeđenja za plaćanje carinskog duga koji nastaje ili može nastati u carinskom postupku. Najčešće korišćeni oblik obezbeđenja plaćanja carinskog duga je bankarska garancija. Dobijanje bankarske garancije predstavlja izuzetan teret za učesnike u carinskom postupku jer iziskuje angažovanje novčanih sredstava, utiče na kreditnu sposobnost kompanije, a postupak dobijanja bankarske garancije je najčešće složen i dugotrajan proces.

Seminar omogućava polaznicima da smanje rizike u poslovanju i smanje troškove pri korišćenju carinskih postupaka.

Takođe, polaznici će na neposredan način kroz diskusiju sa predavačem doći do informacija o prednosima i manama korišćenja bankarskih garancija u carinskom postupku.

Ciljna grupa:

 • izvoznici,
 • uvoznici,
 • držaoci carinskih skladišta,
 • korisnici tranzitnih postupaka,
 • špediteri.

Cilj seminara:

Omogućavanje kompanijama da umanje troškove sprovođenja carinskih postupaka kroz smanjenje troškova na ime pribavljanja potrebnih bankarskih garancija.

Teme:

 • Sistem obezbeđenja plaćanja carinskog duga
 • Vrste bankarskih garancija koje se koriste u carinskom postupku
 • Obavezni elementi bankarske garancije
 • Utvrđivanje potrebnog iznosa bankarske garancije
 • Mogućnost oslobađanja od obaveze polaganja bankarske garancije
 • Mogućnost polaganja obezbeđenja u umanjenom iznosu
 • Mogućnost korišćenja bankarske garancije drugog lica
 • Sistem zaduženja i razduženja bankarskih garancija
 • Provera stanja bankarskih garancija i analitike dugovanja

Po završetku ovog seminara polaznik će biti:

 • upoznat sa sistemom obezbeđenja plaćanja carinskog duga;
 • osposobljen da sagleda mogućnosti da li kompanija ispunjava uslove da bude oslobođena polaganja bankarske garancije u određenim carinskim postupcima ili da položi obezbeđenje u umanjenom iznosu;
 • osposobljen da sačini zahtev i izradi potrebnu dokumentaciju za dobijanje odobrenja za oslobađanje od polaganja bankarske garancije ili za polaganje obezbeđenja u umanjenom iznosu;
 • upoznat sa mogućnošću korišćenja tuđe bankarske garancije;
 • osposobljen da podnese zahtev za dobijanje prava na korišćenje usluge provere stanja bankarskih garancija i analike dugovanja i biti osposobljen da dobijenu uslugu koristi.
Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika sa prethodnih seminara na temu.

Trening

     
  18.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Tema je obrađena korak po korak sa osvrtom na sve moguće probleme koji mogu da se dese u praksi. Sve u svemu odličan seminar. Ivica Vujković Bukvin, carinski agent Euro gas d.o.o. Subotica
 • Veoma stručno i interesantno izlaganje sa dosta konkretnih primera. Predrag Kuruzović, Rukovodilac službe nabavke IRITEL ad
 • Seminar je organizovan na najvišem nivou. Preporučiću ga ostalim kolegama. Tatjana Grabner, Agent logistike PM Operations a.d. Niš
 • Dolaskom na seminar sam dobio odgovore od strane stručnog lica. Probleme koje sam imao, siguran sam da ću ih rešiti u budućnosti. Vladimir Mačković, nabavka i logistika Ivkovidć d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking