Instrumenti plaćanja i obezbeđenja: dokumentarni akreditiv, bankarska garancija i inkaso

Tip: Trening Šifra treninga: 219 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema:

 • neizvršenja ugovornih obaveza,
 • dodatnih troškova.

Seminar ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Od nedavno, u svetu se koristi još jedan instrument plaćanja. To je BPO – Bank payment Obligation, koji ima za cilj da pruži podršku privrednicima i zadovolji njihove potrebe nudeći još jednu opciju u izboru mehanizma plaćanja.

Na treningu će i ovaj instrument plaćanja biti predstavljen sa svim svojim prednostima i manama.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na:

 • doznaci kao najmasovnijem instrumentu,
 • inkaso - koji podiže stepen sigurnosti na malo veći nivo,
 • akreditivu- kao najsigurnijem instrumentu plaćanja,
 • bankarskoj garanciji – instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja.

Teme:

 • Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima
 • Pojam međunarodnog platnog prometa
 • Doznaka, pojam karakteristike i upotreba
 • Kako popuniti nalog za plaćanje
 • SWIFT
 • Inkaso poslovi
 • Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste
 • Pravni odnosi u akreditivnom poslu
 • Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara
 • Akreditivna dokumenta i njihova priprema
 • Primeri akreditiva
 • Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725
 • Pojam i vrste bankarskih garancija
 • Kontragarancija
 • Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca
 • Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija
 • Osnovni elementi garancije
 • Protest garancije
 • Primeri garancija i praktična primena
 • Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora
 • Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije
 • Shvati suštinu i prednost akreditiva
 • Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni
Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

16.09.2021. 14:00 - 18:30 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 21.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Predavanje je bilo vrlo profesionalno i adekvatno. Bilo je dosta primera iz prakse koji su mi pomogli da rešim sporna pitanja koja sam imala pre dolaska na seminar. Vrlo sam zadovoljna krajnjim rezultatom. Vesna Milisavljević, Specijalista za projektne finasije OTP Bank Srbija a.d.
 • Veoma jasno i detaljno objašnjenje za svaki vid obezbeđenja i instrument plaćanja. Predavanje je bilo vrlo korisno sa dobrim primerima iz prakse. Mirjana Cimeša, Finansijski referent AD “Neoplanta”
 • Otklonjene su sve postojeće dileme, pre svega iz oblasti akreditivnog posla. Predavač je izuzetno jasno i profesionalno izveo seminar. Ana Mirosavljević, Finansijski administrator Novometal d.o.o.
 • Tema je obrađena korak po korak sa osvrtom na sve moguće probleme koji mogu da se dese u praksi. Sve u svemu odličan seminar. Ivica Vujković Bukvin Euro gas d.o.o. Subotica
 • Dolaskom na seminar sam dobio odgovore od strane stručnog lica. Probleme koje sam imao, siguran sam da ću ih rešiti u budućnosti. Vladimir Mačković, nabavka Ivković d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking