Specijalista za spoljnotrgovinsko poslovanje

Tip: Sertifikacija Šifra: 745 Trajanje: 40 Maks. br. učesnika: 14 Cena i lokacija Prijavite se

Program je baziran na praksi rada u oblasti spoljne trgovine sa naglaskom na razumevanje faktora koji utiču na trgovinu, kao i na ispravan monitoring i evaluaciju procesa trgovine. Pored spoljnotrgovinskog poslovanja, kroz module obuke ćete se savladati neophodno znanje za primenu instrumenata plaćanja, rad u oblasti carinskog poslovanja i savremene tehnike istraživanja stranih tržišta.

Na obuci za Saradnika za spoljnotrgovinsko poslovanje ćete steći znanja, veštine i stavove za samostalan rad u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja. Nakon završene obuke, polaznici će moći da samostalno upravljaju operacijama, pripreme potrebnu dokumentaciju i ugovore međunarodne poslove u skladu sa međunarodnim propisima; primene različite instrumente plaćanja u skladu sa zahtevima i potrebama posla; posluju u oblasti carinskog poslovanja koristeći olakšice i propisane mogućnosti za uštedu i da primene precizne metode istraživanja tržišta koje daju egzaktne i upotrebljive podatke.

Kroz učenje metoda, tehnika i primenu alata, tokom ovog trening programa ćete naučiti kako da:

 • pratite funkcionisanje međunarodnih i nacionalnih institucija uzimajući u obzir relevantne zakone i propise u domaćem i međunarodnom poslovanju
 • analizirate podatke o uslovima poslovne saradnje u različitim zemljama, poslovnim partnerima i konkurenciji
 • planirate, organizujete i upravljate radnim procesima u međunarodnom poslovanju
 • pripremite i obavljate komercijalne aktivnosti u međunarodnom poslovanju
 • komunicirate sa poslovnim partnerima i kolegama u skladu sa socio-kulturnim elementima
 • vodite evidenciju, pripremate izveštaje i arhivsku dokumentaciju i dokumentaciju poslovnih partnera
 • osigurate kvalitet i efikasnost rada u radnom okruženju, štitite poslovne tajne i poslujete u skladu sa kodeksima prakse iz oblasti međunarodnog poslovanja
 • u praksi iskoristite sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja
 • ispravno sprovedete carinske postupke i iskoristite mogućnosti za smanjenje potrebnog vremena i troškova
 • savladate primenu savremenih tehnika istraživanja stranih tržišta i osposobite se za organizovan nastup na stranom tržištu

Kao polaznik imaćete priliku da učite, otkrivate, analizirate ovu oblast kroz puno primera iz prakse, studije slučaja, diskusije, zadatke. Dobićete puno proverenih alata, tehnika, formulara. Nakon završene obuke izlazite na ispit i nakon što ispit položite stičete zvanje - Sertifikovani specijalista za spoljnotrgovinsko poslovanje.

Moduli:

 • Modul 1 - Priprema spoljnotrgovinskog posla
 • Modul 2 - Izvozni posao
 • Modul 3 - Uvozni posao
 • Modul 4 - Instrumenti plaćanja i obezbeđenja
 • Modul 5 - Carinsko poslovanje
 • Modul 6 - Istraživanje stranih tržišta

Ciljna grupa:

 • Svi zaposleni u spoljnotrgovinskom prometu,
 • Zaposleni na poslovima uvoza i izvoza,
 • Svi koji su zainteresovani da se osposobe za rad u spoljnoj trgovini.

Cilj sertifikatnog programa:

 • Cilj sertifikatnog programa je da ovladate metodama i tehnikama kao i neophodnim veštinama za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja kroz sistem competency-based pristupa i set primera za primenu na radnom mestu. Nakon ove obuke bićete u mogućnosti da sprovodite aktivnosti radnog mesta Saradnika za spoljnotrgovinsko poslovanje prema standardima rada na spoljnotrgovinskim poslovima.

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: trenerski inputi, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Kandidati će dobiti obimnu referentnu literaturu značajnog nivoa kvaliteta.

Dinamika izvođenja obuke:

 • petkom od 17:00-20:30 časova
 • subotom od 09:30-15:00 časova

 

Modul 1: Priprema spoljnotrgovinskog posla (6 šk. časova)

 • Spoljnotrgovinski poslovi
 • Učesnici u spoljnotrgovinskom poslu
 • Ugovaranje trgovačkog posla
 • Kalkulacija trgovačkog posla
 • Zaključenje trgovačkog ugovora
 • Dokumenti trgovačkog posla

Modul 2: Izvozni posao (6 šk. časova)

 • Ponuda
 • Prodani ugovor
 • Realizacija izvoznog posla
 • Naplata
 • Zaključenje izvoznog posla

Modul 3: Uvozni posao (6 šk. časova)

 • Prihvat ponude
 • Kupovni ugovor
 • Realizacija uvoznog posla
 • Plaćanje po uvoznom poslu
 • Zaključenje uvoznog posla

Modul 4: Instrumenti plaćanja i obezbeđenja: dokumentarni akreditiv, bankarska garancija i inkaso (6 šk. časova)

 • Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima
 • Pojam međunarodnog platnog prometa
 • Doznaka, pojam karakteristike i upotreba
 • Kako popuniti nalog za plaćanje
 • SWIFT
 • Inkaso poslovi
 • Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste
 • Pravni odnosi u akreditivnom poslu
 • Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara
 • Akreditivna dokumenta i njihova priprema
 • Primeri akreditiva
 • Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725
 • Pojam i vrste bankarskih garancija
 • Kontragarancija
 • Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca
 • Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija
 • Osnovni elementi garancije
 • Protest garancije
 • Primeri garancija i praktična primena
 • Pravila URDG758

Modul 5: Carinsko poslovanje (8 šk. časova)

 • Carinska tarifa i tarifno svrstavanje robe
 • Preferencijalno i nepreferencijalno poreklo robe
 • Carinska vrednost robe
 • Obavljanje carinskih formalnosti
  • Pasivno oplemenjivanje i privremeni izvoz
  • Izvoz
  • Postupci posebne upotrebe (privremeni uvoz i upotreba u posebne svrhe)
  • Stavljanje robe u slobodan promet
  • Tranzitni postupak
  • Ulazna sažeta deklaracija
  • Privremeni smeštaj
  • Postupci smeštaja robe (carinska skladišta i slobodne zone)
  • Aktivno oplemenjivanje
  • Ponovni izvoz
  • Izlazna sažeta deklaracija
 • Pojednostavljenja

Modul 6: Istraživanje stranih tržišta (8 šk. časova)

 • Motivi i ciljevi izvoza;
 • Analiza spremnosti za izvoz;
 • Izvori informacija, način prikupljanja i upravljanje podacima;
 • Selekcija stranih tržišta;
 • Analiziranje najvažniih izvora za istraživanje stranih tržišta: Export Helpdesk, Market Access Map, Specijalizovani portali za promocije izvoza USA, GB, Australije, Nemačke i dr;
 • Detaljno korišćenje Trade Map-a kao najboljeg alata u skeniranju i analiziranju svetskih tržišta – po kriterijumima odabrane robe ili zemlje određivanje veličine tržišta, stopa rasta, kretanje trendova, koncentracije tržišta itd;
 • Poslovanje u inostranstvu – traganje za partnerima i uspostavljanje kontakata, interkulturna komunikacija, marketing kanali (oblici prisustva na stranim tržištima);
 • Cene u spoljnoj trgovini i pravni aspekti spoljne trgovine;
 • Važni elementi ugovora, Incoterms 2010;
 • „Case Study“ primene Trade Map-a. Traženje mogućnosti za izvoz konkretne robe sa tržišta Srbije.
Jasna Vasić

savetnik za dokumentarne poslove u Aik Banci. Poseduje bogato radno iskustvo i na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Borislav Injac

diplomirani pravnik, u dugogodišnjem radu u Upravi carina između ostalih obavljao i poslove šefa carinske ispostave, šefa upravno-prekršajnog odseka, upravnika carinarnice i pomoćnika direktora, pri čemu je rukovodio timovima koji su uveli niz novina u rad carinske službe među kojima je poslovnoj zajednici najpoznatiji sistem kućnog carinjenja.

Miroslav Cicak

diplomirani ekonomista, je radio veći deo karijere u spoljnoj trgovini. Radio je na poslovima izvoza i uvoza raznih roba, od rezervnih delova, sredstava za zaštitu bilja, procesne opreme itd. kao i na logističkim poslovima (EU, Rusija, Uzbekistan). Radio je i živeo jedan period života u inostranstvu.

Ovlašćen je kao predavač Nemačke Privredne Komore (AHK) i nekoliko poslednjih godina drži seminare iz oblasti izvoza i Poslovnog izveštavanja.

Vukan Vujačić

ekspert za međunarodnu špediciju i transport.

Trening

26.09.2020.-31.10.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 40 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 95.500,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking