Poslovna inteligencija

Tip: Trening Šifra treninga: 134 Trajanje: 12 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Globalizacija i povećanje dinamičnosti poslovanja čine da su preduzeća danas suočena sa sve većom količinom podataka. Istovremeno se smanjuje vreme za donošenje odluka, a sve zahtevnije tržište ne dozvoljava pravljenje velikih grešaka. Da bi preduzeća bila efikasna, moraju da znaju kakvim podacima raspolažu.

Na ovom seminaru biće predstavljene savremene metode i softveri za analizu podataka, a učesnici će steći veštine za brže i kvalitetnije donošenje odluka.

Ciljna grupa:

 • Top menadžeri
 • Rukovodioci srednjeg nivoa i linijski rukovodioci
 • Svi oni koji učestvuju u procesu donošenja odluka u svim tipovima organizacija

Cilj seminara:

Svrha seminara je da se polaznici upoznaju sa potencijalom podataka koji prikupljaju ili mogu da prikupljaju u organizacijama.

Tokom kursa biće prikazane savremene metode i softveri za analizu podataka pomoću kojih se unapređuje upravljanje u organizacijama.

Teme:

 • Skladište podataka
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • OLAP kocka (rad sa OLAP kockom)
 • Pravljenje OLAP kocke, šta je sve potrebno?
 • Pravljenje izveštaja u OLAP kocki
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima sa primerima

Po završetku učesnik je osposobljen da:

 • napravi svoju OLAP kocku za analizu podataka
 • da pravi napredne upravljačke izveštaje
 • shvati mogućnosti otkrivanja zakonitosti u podacima (Data mining)

Trening

     
  55.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking