Modernizacija logističkog procesa

Tip: Trening Šifra treninga: 237 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 13 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Značaj logistike je u tome što su se preduzeća uverila da se primenom logističkih načela i metoda mogu uveliko smanjiti troškovi, a što za preduzeća znači povećanje profita. Poslovna logistika ima poseban značaj jer veliki deo vremena i troškova procesa reprodukcije otpada na logističke aktivnosti. Uvođenje novog sistema u poslovni proces traži detaljnu i profesionalnu pripremu kako projektnog tima tako i programa realizacije i to od analize aktualnog stanja pa do koncepta potrebnog i realizacije istog.

Na seminaru će biti objašnjeno iz kojih koraka se sastoji modernizacija logističkog procesa, kao i kako ih treba uraditi da bi se modernizacija uspešno sprovela.

Seminar je baziran isključivo na iskustvu i primerima iz prakse uz mogućnost da kroz komunikaciju sa predavačem otklonite nedoumice koje se javljaju u praksi i na najlakši mogući način modernizujete logistički proces, što će vam doneti korist u pogledu resursa, utrošenog vremena, konkurentnosti na tržištu itd.

Biće predstvaljeni primeri gde je i na koji način uspešno realizovana modernizacija logističkog pocesa.

Ciljna grupa:

 • Menadžeri koji snose odgovornost za profitabilnost poslovnog procesa;
 • Menadžeri koji su direktno odgovorni za logistički proces (odgovorni za process proizvodnje, nabavke, distribucije, špedicije i sl.);
 • Svi oni koji žele da prodube znanje iz ove oblasti kao i da se upoznaju na praktičnim primerima efikasnosti moderne logističke koncepcije.

Cilj treninga:

Upoznavanje polaznika sa tehničkim uslovima i koracima u realizaciji projekta modernizacije logističkog sistema.

Teme:

Koraci modernizacije logističkog procesa:

 • Projektni tim
 • Analiza aktualnog stanja
 • Stanje matičnih podataka
 • Definisanje komunikacije između WMS-a sa ERP sistemom
 • Definisanje strukture skladišta, zona i radnih mesta
 • Određivanje potrebne IT i HW tehnike kao i plan mreža
 • Definisanje organizacije na bazi funkcije, odgovornosti i prava,
 • Izrada svih operativnih funkcija dnevnog poslovanja
 • Komunikacija i povezivanje svih korisnika logističkog centra
 • Definisanje koncepta ralizacije i odobrenje od vrha
 • Realizacija i integracija
 • Kompletna dokumentacija svih funkcija za korisnike.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Sagleda jasnu sliku o prednostima koje pruža jedan moderan logistički sistem, kao i o samom postupku uvođenja modernog logističkog sistema.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking