Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu u skladu sa izmenjenim Zakonom o porezima na imovinu

Tip: Trening Šifra treninga: 740 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Narodnoj skupštini Republike Srbije upućen je, radi razmatranja i usvajanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, kojim se predlažu obimne izmene  u oporezivanju:

 • porezom na imovinu,
 • porezom na nasleđe i poklon i
 • porezom na prenos apsolutnih prava.

Dopunjene su i menjaju se odredbe kojima se uređuju poreski obveznik, poreska osnovica, poreske stope, poreska oslobođenja, poreski kredit, nadležnost za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, način utvrđivanja prosečnih cena kao elementa za utvrđivanje poreske osnovice i dr. Ovo je posebno od značaja za obveznike poreza na imovinu koji porez utvrđuju samooporezivanjem, s obzirom na to da će se tako izmenjene odredbe primenjivati počev od poreza za 2021. godinu.

S tim u vezi, ovaj trening ima za cilj da se polaznici blagovremeno upoznaju sa svojim pravima i obavezama.

Cilj treninga:

Upoznavanje sa izmenjenim sistemom oporezivanja porezom na imovinu, porezom na nasleđe i poklon i porezom na prenos apsolutnih prava, sa posebnim osvrtom na izvršene izmene. Ovladavanje njima tako da obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige može pravilno utvrditi porez na imovinu samooporezivanjem, odnosno obveznik poreza po drugim osnovima imati saznanje kome je dužan da podnese poresku prijavu.

Ciljna grupa:

 • Lica koja vode poslovne knjige (zaposleni kod tih lica, predstavnici knjigovodstvenih agencija, kao i preduzetnici u odnosu na imovinu koja je evidentirana u njihovim poslovnim  knjigama), imajući u vidu da vrše utvrđivanje poreza samooporezivanjem;
 • Lokalna poreska administracija, imajući u vidu da za potrebe utvrđivanja poreza donose podzakonske akte, da kontrolišu da li je samooporezivanjem porez na imovinu pravilno utvrđen, kao i da obveznicima koji ne vode poslovne knjige porez utvrđuju rešenjem;
 • Lica koja se bave prometom nepokretnosti.

Teme:

 • Oporezivanje porezom na imovinu: predmet oporezivanja; poreski obveznik; nastanak poreske obaveze; prestanak poreske obaveze; poreska osnovica; poreska oslobođenja; utvrđivanje poreza;
 • Oporezivanje porezom na nasleđe i poklon: predmet oporezivanja; poreski obveznik; nastanak poreske obaveze; poreska osnovica i stope; poreska oslobođenja; utvrđivanje poreza;
 • Porez na prenos apsolutnih prava: predmet oporezivanja; poreski obveznik; nastanak poreske obaveze; poreska osnovica i stope; poreska oslobođenja; utvrđivanje poreza;
 • Primer utvrđivanja poreza samooporezivanjem sa popunom poreske prijave.

Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

samostalno primeni propise koji uređuju oporezivanje porezima na imovinu, porezima na nasleđe i poklon i na prenos apsolutnih prava.

Ljiljana Petrović

Rukovodilac grupe za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija – Sektor za fiskalni sistem. Od 1996. godine bavi se oporezivanjem imovine, nasleđa i poklona, prenosa apsolutnih prava, oporezivanjem upotrebe, držanja i nošenja dobara. Pre tih poslova, dugi niz godina bavila se imovinskopravnim poslovima i poslovima zastupanja.

Komentari učesnika

Utiske polaznika o ovom seminaru pročitajte ovde.

Trening

22.03.2021. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking