Postupak aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Domaći privredni subjekti često nemaju dovoljno sredstava za finansiranje proizvodnih aktivnosti i aktivnosti vezanih za pozicioniranje na inostranom tržištu.

Kako bi se omogućilo poslovanje uz minimum ulaganja, bez plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a, u carinskom postupku aktivnog oplemenjivanja je dozvoljeno da strano lice domaćem licu stavi na raspolaganje stranu robu radi obrade, prerade ili popravke u cilju ponovnog izvoza dobijenih proizvoda ili stavljanja robe u neki drugi carinski postupak.

Pravila postupka aktivnog oplemenjivanja se primenjuju i u postupku reeksportne dorade uz uvažavanje razlika koje ovaj spoljnotrgovinski posao sa sobom nosi.

S druge strane, privredni subjekti koriste carinski postupak privremenog uvoza ukoliko postoji potreba da se u carinskom području Republike Srbije koristi strana roba na način koji neće izmeniti njeno stanje (npr. korišćenje povratne ambalaže, zakup, lizing, izlaganje na sajmovima ili izložbama i sl.). Na ovaj način oni određeno vreme upotrebljavaju stranu robu, bez primene mera komercijalne politike i bez plaćanja ili uz delimično plaćanje uvoznih dažbina, a zatim je u nepromenjenom stanju vraćaju u inostranstvo.

Posebna pažnja tokom seminara će biti posvećena:

 • popunjavanju i podnošenju zahteva,
 • pripremi potrebne dokumentacije,
 • određivanju normativa i rokova,
 • mogućnosti da u postupku učestvuje više lica,
 • načinima završetka postupka i obračunu carinskog duga kao i
 • razlikama u postupanju koje su od 17. juna 2019. godine uvedene novim Carinskim zakonom.

Na seminaru će biti predstavljeni propisi i procedure vezani za ove postupke kao i odgovarajući primeri iz prakse koji će polaznicima omogućiti da odaberu oblik aktivnog oplemenjivanja ili privremenog uvoza koji im najviše odgovara, a zatim i da pravilno sprovedu odabrani postupak.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu: uvoznici, izvoznici, špediteri...

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa prednostima postupka aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza, načinom njegovog sprovođenja i pravima i obavezama koje se pri tom preuzimaju.

Teme:

 • Vrste aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza
 • Normativ i vođenje evidencije
 • Ekonomski uslovi
 • Priprema dokumentacije i podnošenje zahteva
 • Rokovi
 • Stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza
 • Sprovođenje postupka
 • Načini okončanja postupka
 • Načini utvrđivanja iznosa carinskog duga

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • iskoristi prednosti i uštede koje mogu da se ostvare korišćenjem postupaka aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza;
 • pripremi potrebnu dokumentaciju i popuni zahtev za sticanje prava za obavljanje postupka;
 • pravilno sprovede željeni postupak.
Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara o aktivnom oplemenjivanju.

Pravila postupka aktivnog oplemenjivanja

Kako se stiče pravo na korišćenje postupka aktivnog oplemenjivanja i koja roba se može staviti u ovaj postupak? Pročitajte više o ovome u sledećem članku.

Kako smanjiti rizike sprovođenja postupka aktivnog oplemenjivanja?

Radi smanjenja rizika carinskog postupka, a pre upuštanja u postupak aktivnog oplemenjivanja, zainteresovani privredni subjekat mora imati jasne odgovore na određena pitanja. Koja su to pitanja saznajte u ovom članku.

Trening

04.09.2020. 09:30 - 14:00 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Sva moja očekivanja u vezi sa ovim seminarom su ispunjena. Predavanje je bilo zanimljivo zbog aktivnog učešća samih polaznika seminara. Seminar je bio veoma zanimljiv i jasan . Gordana Caran, Stručni saradnik za uvoz Fresenius medical care Srbija d.o.o.
 • Stekao sam mnogo novih, korisnih znanja i veština koje de mi pomoći u budućnosti. Zaista korisno predavanje koje je premašilo moja očekivanja. Bojan Međeri, Menadžer nabavke i prodaje Knott Autoflex YUG d.o.o.
 • Seminar je bio veoma zanimljiv i koristan. Odgovori koje sam dobio od strane predavača će mi pomoći u daljem radu. Tatjana Grabner, Agent logistike Philips moris operations a.d.Niš
 • Iako nakon određenog iskustva u radu na ovu temu, stekao sam dosta novih saznanja, bilo je i više nego očekivano, potupno sam zadovoljan. Predrag Radojević, Referent logistike Panasonic Lighting Devices Svilajnac
 • Odličan seminar u svakom smislu. Predavač je bio maksimalno strpljiv i predusretljiv. Olivera Đoković, Samostalni referent izvoza Metalac posuđe d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking