Postupak aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza i izmene koje je od 17. juna uveo novi Carinski zakon

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Domaći privredni subjekti često nemaju dovoljno sredstava za finansiranje proizvodnih aktivnosti i aktivnosti vezanih za pozicioniranje na inostranom tržištu.

Kako bi se omogućilo poslovanje sa minimumom ulaganja, bez plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a ili uz povraćaj onih već plaćenih, u carinskom postupku aktivnog oplemenjivanja dozvoljeno je da strano lice, domaćem licu stavi na raspolaganje uvoznu robu radi obrade, prerade, popravke i njenog ponovnog izvoza u vidu proizvoda dobijenih nakon ovih radnji.

S druge strane, privredni subjekti koriste carinski postupak privremenog uvoza ukoliko postoji potreba da se u carinskom području Republike Srbije koristi strana roba na način koji neće izmeniti njeno stanje (npr. korišćenje povratne ambalaže, zakup, lizing, izlaganje na sajmovima ili izložbama i sl.). Na ovaj način oni bez primene mera komercijalne politike i bez plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a ili uz delimično plaćanje uvoznih dažbina, određeno vreme upotrebljavaju stranu robu, a zatim je u nepromenjenom stanju vraćaju u inostranstvo.

Na seminaru će biti predstavljeni propisi i procedure vezane za ove postupke kao i odgovarajući primeri iz prakse koji će polaznicima omogućiti da odaberu oblik aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza koji im najviše odgovara, a zatim i da  pravilno sprovedu.

Posebna pažnja će biti posvećena podnošenju zahteva i pripremi potrebne dokumentacije, određivanju normativa i rokova, mogućnosti da u postupku učestvuje više lica, načinima završetka postupka i obračunu carinskog duga.

Uporedo sa odredbama trenutno važećeg Carinskog zakona biće predstavljene i izmene koje je od 17. juna 2019. godine doneo novi Carinski zakon.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu: uvoznici, izvoznici, špediteri.

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa prednostima postupaka aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza, načinom njihovog sprovođenja i pravima i obavezama koje se pri tom preuzimaju.

Teme:

 • Razlika između aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza
 • Vrste aktivnog oplemenjivanja
 • Priprema dokumentacije i podnošenje zahteva
 • Normativ i vođenje evidencije
 • Ekonomski uslovi
 • Rokovi
 • Stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja i načini okončanja postupka
 • Načini utvrđivanja iznosa carinskog duga
 • Vrste privremenog uvoza
 • Priprema dokumentacije i podnošenje zahteva
 • Rokovi
 • Kompenzatorna kamata

Po završetku ovog seminara, polaznik će:

 • biti upoznat sa prednostima i uštedama koje mogu da se ostvare korišćenjem postupaka aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza;
 • biti obučen da pripremi potrebnu dokumentaciju i da popuni zahtev za sticanje prava za obavljanje postupka;
 • biti osposobljen da pravilno sprovodi željeni postupak.
Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara o aktivnom oplemenjivanju.

Trening

24.10.2019. 09:30 - 14:00 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
04.03.2020. 09:30 - 14:00 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Sva moja očekivanja u vezi sa ovim seminarom su ispunjena. Predavanje je bilo zanimljivo zbog aktivnog učešća samih polaznika seminara. Seminar je bio veoma zanimljiv i jasan . Gordana Caran, Stručni saradnik za uvoz Fresenius medical care Srbija d.o.o.
 • Stekao sam mnogo novih, korisnih znanja i veština koje de mi pomoći u budućnosti. Zaista korisno predavanje koje je premašilo moja očekivanja. Bojan Međeri, Menadžer nabavke i prodaje Knott Autoflex YUG d.o.o.
 • Seminar je bio veoma zanimljiv i koristan. Odgovori koje sam dobio od strane predavača će mi pomoći u daljem radu. Tatjana Grabner, Agent logistike Philips moris operations a.d.Niš
 • Iako nakon određenog iskustva u radu na ovu temu, stekao sam dosta novih saznanja, bilo je i više nego očekivano, potupno sam zadovoljan. Predrag Radojević, Referent logistike Panasonic Lighting Devices Svilajnac
 • Odličan seminar u svakom smislu. Predavač je bio maksimalno strpljiv i predusretljiv. Olivera Đoković, Samostalni referent izvoza Metalac posuđe d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking