Carinske povlastice i uvoz robe bez plaćanja carine

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Svi carinski zakoni predviđaju mogućnost da se, u odredjenim slučajevima i pod odredjeniom uslovima, izvrši uvoz robe bez plaćanja carine i drugih uvozni dažbina. Cilj ovog seminara je da vam ukaže na zakonom predviđene mogućnosti i slučajeve u kojima vaše preduzeće može iskoristiti ova prava.Carinski zakon predviđa oslobađanje od plaćanja dažbina za: strana, fizička i pravna lica, kao i za pojedinu robu.

Ciljna grupa:

Zaposleni u uvozno-izvozno orijentisanim firmama, zaposleni koji se bave logistikom i svi oni koji žele da se upoznaju sa ovom materijom.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa carisnkim povlasticama i mogućnostima i načinu uvoza bez plaćanaj carine.

Teme:

Carinske povlastice i uvoz robe bez plaćanja carine

 • Opšte napomene o povlasticama i uvozu robe bez plaćanja carine
 • Carinske povlastice propisane CZ
 • Uvoz robe bez plaćanja carine propisane CZ
 • Uvoz robe bez plaćanja carine na osnovu međunarodnih sporazuma (Sporazumi o slobodnoj trgovini, Sporazum o uvozu predmeta prosvetnog naučnog i kulturnog karaktera, itd.)

Trening

     
  15.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking