Agent za nekretnine (XI generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 166 Trajanje: 16 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Male grupe polaznika u kojima možete da komunicirate sa predavačima Mogućnost mentoringa nakon završene obuke  Materijal u štampanom i elektronskom obliku

Na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (Službeni glasnik RS br. 95/2013) propisana je obaveza da sva pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje poslova posredovanja.

Stručna osposobljenost za obavljanje poslova posredovanja utvrđuje se polaganjem stručnog ispita. Sadržaj i način polaganja stručnog ispita biće uređeni Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti. Stručni ispit imaće pismeni i usmeni deo, a posrednici u prometu nepokretnosti moći će da započnu polaganje ispita od oktobra ove godine.

Fizičko lice koje polaže stručni ispit mora da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i najmanje IV stepen stručne spreme. Nakon položenog stručnog ispita Ministarstvo izdaje uverenje o položenom ispitu koje predstavlja jedan od uslova za podnošenje zahteva za upis u Registar posrednika.

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u članu 12, propisuje zabranu da pravno ili fizičko lice koje nije upisano u Registar posrednika obavlja posredovanje, kao i da poslove posredovanja kod posrednika obavlja fizičko lice koje nema položen stručni ispit.

Takođe, Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u članu 33, predviđa novčanu kaznu u visini od 100.000,00 do 500.000,00 dinara za privredni prestup ukoliko pravno lice ili preduzetnik obavlja posredovanje suprotno odredbama propisanim ovim Zakonom.

Pripremna obuka za polaganje stručnog ispita obrađuje teme koje su propisane Programom polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita i osposobe se za obavljanje poslova posredovanja.

Predavači su vrhunski stručnjaci praktičari sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti prometa nekretnina i razvoja tržišta vlasništva (real-estate).

Ciljna grupa:

 • Posrednici u prometu nekretninama
 • Menadžeri agencija za promet nekretninama
 • Novozaposleni u agencijama za promet nekretninama
 • Svi oni koji žele da polože stručni ispit i steknu licencu za posredovanje u prometu nepokretnosti

Cilj obuke:

 • Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja
 • Upoznavanje sa trgovinom nekretninama i osposobljavanje za rad u agenciji za nekretnine
 • Upoznavanje sa značajem i ulogom nekretnina u trgovini, kao i značajem i ulogom nekretnina u životu pravnih i fizičkih lica
 • Upoznavanje sa pravnim osnovama u trgovini nekretninama, koje obezbeđuju kvalitetne rezultate
 • Upoznavanje sa načinom korišćenja marketing mreže kao podrške prodaji

Moduli:

 • Modul I: Pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Modul II: Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Modul III: Menadžment u Posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Modul IV: Osnove prostornog planiranja i izgradnje

Po završetku obuke polaznik je osposobljen da:

 • Položi stučni ispit za obaljanje poslova posredovanja
 • Razlikuje određene vrste nekretnina
 • Razume razliku između različitih vrsta finansiranja nekretnina (leasing, kreditiranje,…)
 • Razume zakonitosti delovanja tržišta
 • Koristi tehnike za upravljanje portfolijom
 • Koristi tehnike procene vrednosti nekretnina
 • Proceni faktore koji utiču na cenu nekretnina na tržištu

MODULI

I Pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti

 • Modul 1- Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Modul 2- Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o obligacionim odnosima
 • Modul 3- Stvarno pravo
 • Modul 4- Nasledno i porodično pravo
 • Modul 5- Katastar nepokretnosti

II Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

 • Modul 1- Finansijske institucije učesnici na tržištu nepokretnosti
 • Modul 2- Platni promet i devizno poslovanje
 • Modul 3- Sprečavanje novca i finansiranje terorizma
 • Modul 4- Poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

III Menadžment u Posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

 • Modul 1- Marketing nepokretnosti
 • Modul 2- Menadžment nepokretnosti
 • Modul 3- Poslovno pregovaranje i komuniciranje u prometu nepokretnosti
 • Modul 4- Poslovno ponašanje i posrednička praksa u prometu

IV Osnove prostornog planiranja i izgradnje

 • Modul 1- Dokumenti prostornog i izgradnje
 • Modul 2- Pravila uređenja i građenja
 • Modul 3- Geodetski planovi
 • Modul 4- Energetska efikasnost zgrada
Aleksandra Kon

Osnivač i suvlasnik Alka d.o.o, sertifikovani procenitelj nepokretne imovine, član arbitražne komisije Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti pri Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije, Predsednik radne grupe za odnose sa medijima pri Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije, Član Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije i mnogih drugih udruženja.

Milić Đoković

Savetnik direktora, vodeći konsultant za promet nepokretnosti, Old Royal sistem d.o.o., predsednik nadzornog odbora i potpredsednik stručnog saveta Klastera nekretnina Srbije, stručni saradnik Instituta za nekretnine, stalni autor "Barometra cena" časopisa Krov.

Audio komentar učesnika obuke 1

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih obuka za polaganje ispita za sticanje licence za agente za nekretnine.

Komentari učesnika

 

Na ovom mestu možete pročitati komentare učesnika pripremne obuke za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za agenta za nekretnine.

Pravilnik o stručnom ispitu

Ovde možete pogledati Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti donet na osnovu člana 30. stav 1. tačka 4) i stav 2. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 95/13).

Program polaganja stučnog ispita

Ove možete pogledati Program polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Trening

24.05.2021.-25.05.2021. 09:30 - 16:00 Br. sati: 16 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Obuka je organizovana izuzetno profesionalno, izbor predavača je odličan, a zaposleni u MNG centru angežovani i ljubazni. Sve preporuke. Renata Dragić Novosadski Sajam
 • Stekla sam veoma korisna znanja koja ću primeniti u daljem praktičnom radu. Obuka je bila veoma edukativna! Kristina Đorđević Astartas DOO
 • Obuka je odlično organizovana, i veoma zanimljiva. Koristiće mi prilikom pola ganja ispita. Vesna Milojević
 • Na profesionalan, zanimljiv i interaktivan način smo upućeni u vrlo korisne teme. Predrag Memdebaba Metatrans nekretnine
 • Na efektan i interesantan način su izložena sva bitna pitanja vezana za ovu temu. Vesna Bulatović agencija „Kolbs“

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking