Istraživanje ponašanja potrošača i primena u poslovanju

Tip: Trening Šifra treninga: 799 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Ponašanje potrošača je relativno mlada, primenljiva naučna disciplina koja doživljava svoj procvat u uslovima hiperpromena poslovnog ambijenta, kada potrošač postaje sve zahtevniji. Od egzistencijalnog je značaja razumeti dinamiku i suštinu tražnje. Razumevanje ponašanja potrošača je najvažniji put kojim svaka kompanija mora da prođe kako bi obezbedila održiv i dugoročan uspeh.

Tokom ovog treninga ćemo dati odgovore na sledeća pitanja:

 • Šta je ponašanje potrošača i zašto bismo o tome trebalo da vodimo računa?
 • Zašto je ponašanje potrošača tako dinamično i na koji način noviji trendovi utiču na potrošače?
 • Šta je to sistem vrednosti i koje su njegove komponente?
 • Koja su dva osnovna tipa vrednosti?
 • Šta je to percepcija potrošača?
 • Koji su to faktori koji utiču na to šta će biti shvaćeno?
 • Šta pokreće ljudsko ponašanje?
 • Koje su to specifične osobine koje se ispituju u istraživanju ponašanja potrošača?
 • Šta je to ličnost, životni stil i self-koncept?
 • Šta su to stavovi, koja je njihova funkcija i kako na ponašanje utiče potrošačka kultura?
 • Kakav uticaj na potrošače vrše različite grupe?
 • Kako potrošači donose odluke?
 • Šta je to nedolično ponašanje potrošača i potrošačka etika?

Ciljna grupa:

 • Niži ili srednji nivo menadžmenta iz oblasti prodaje i marketinga
 • Perspektivni profesionalci koji žele da napreduju
 • Svi oni koji su u svom radu usmereni na plasiranje robe i žele da nauče nešto više o ponašanju potrošača
 • Osobe kojima ovo nije uža specijalnost i žele da se usavršavaju i nadograđuju iz oblasti prodaje
 • Studenti iz oblasti managementa, prodaje i marketinga

Cilj treninga:

Cilj ovog treninga jeste da se stekne jedna sveobuhvatna slika o procesu donošenja odluka i ponašanja potrošača kroz objedinjavanje teorije i prakse.

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razlikuje utilitarne od hedonističkih potreba,
 • Razume sistem vrednosti potrošača,
 • Primeni koncept jedva primetne razlike,
 • Prepozna šta je to što pokreće ljudsko ponašanje,
 • Razume kako kultura i grupe utiču na ponašanje potrošača.

Trening

     
  17.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking