Carinska kontrola spoljne trgovine robom dvostruke namene, naoružanjem i vojnom opremom i identifikacija robe dvostruke namene

Tip: Trening Šifra treninga: 187 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Kontrola spoljne trgovine

 • naoružanjem,
 • vojnom opremom i
 • robom dvostruke namene 

je regulisana zakonodavnim okvirom koji propisuje obavezu pribavljanja dozvole nadležnog ministarstva za izvoz odnosno uvoz određene vrste robe i/ili tehnologija.

Roba dvostruke namene obuhvata širok dijapazon materijala, opreme i tehnologija i može biti upotrebljena dvostruko, u civilne svrhe, ali i za razvoj oružja za masovno uništenje i kao takva se teško identifikuje i kontroliše, što predstavlja ujedno veliki izazov i problem. Stoga, vrlo često učesnici u spoljnotrgovinskom postupku:

 • uvozno-izvozna preduzeća,
 • industrija,
 • preduzeća koja obavljaju poslove međunarodne špedicije itd. 

ne prepoznaju proizvode dvostruke namene, koji su predmet spoljne trgovine, kao kontrolisanu robu. Upravo iz tog razloga, navedeni učesnici u prometu, moraju biti svesni rizika i opasnosti od (ne)svesnog učestvovanja u širenju oružja za masovno uništenje

Imajući u vidu da prvi stepen kontrole mora biti već u samim preduzećima i to:

 • poznavanje svih karakteristika robe koju određeni privredni subjekt proizvodi ili kojom trguje,
 • poznavanje odnosnog pravnog okvira,

što predstavlja osnovne preduslove koji privrednom subjektu omogućavaju uspešno obavljanje spoljnotrgovinskog posla u skladu sa propisima.

Informacije pružene na treningu omogućiće privrednim subjektima bolje razumevanje prirode kontrolisane robe, efikasniju primenu zakonske regulative u ovoj oblasti, razumevanje sistema izvozno-uvozne kontrole kao i prava i obaveza subjekata u ovom postupku, što će uticati na ubrzanje postupka carinjenja robe, a sve u cilju da naša preduzeća, primenjujući međunarodne standarde, u jakoj konkurenciji, osvoje i/ili zadrže ugled na međunarodnom tržištu.

Metode rada će biti korišćene u izvođenju treninga: izlaganje (prezentacija), studija slučaja, praktična vežba.

Ciljna grupa:

 • Svi Zaposleni u uvozno – izvoznim preduzećima,
 • Zaposleni u preduzećima registrovanim za obavljanje poslova međunarodne špedicije,
 • Zaposleni u komercijalnim službama namenske industrije, hemijske industrije, farmaceutske industrije itd,
 • Svi zainteresovani za ovu tematsku oblast.

Cilj treninga je unapređenje znanja o:

 • Politici izvozno-uvozne kontrole naoružanja,
 • Vojnoj opremi i robi dvostruke namene,
 • Metodama i alatima za identifikaciju kontrolisane robe,
 • Carinskoj kontroli spoljne trgovine kontrolisanom robom,
 • Pravima i obavezama privrednih subjekata, kako bi se u praksi omogućilo sprovođenje carinskog postupka u što kraćem roku.

Teme:

 • Zakonodavni okvir u oblasti spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene,
 • Međunarodne mere ograničavanja,
 • Struktura kontrolne liste naoružanja i vojne opreme i kontrolne liste robe dvostruke namene,
 • Poznavanje i klasifikacija robe,
 • Carinska kontrola spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene,
 • Identifikacija robe dvostruke namene (metode i alati),
 • Obaveze uvoznika/izvoznika,
 • Posledice izbegavanja primene propisa,
 • Preporuke poslovnoj zajednici.

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti:

U potpunosti razume zakonodavni okvir i sistem izvozno-uvozne kontrole strateške robe, primeni metode i alate za utvrđivanje da li roba koja je predmet uvoza/izvoza podleže kontroli, utvrdi da li spoljnotrgovinski posao u pitanju zahteva dozvolu, upozna sa pravima i obavezama privrednih subjekata koji posluju u oblasti spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene.

Vesna Vračar

dipl.inž.tehnologije, rukovodilac Grupe za analitičko praćenje instrumenata carinske i spoljnotrgovinske zaštite u Upravi carina Srbije.

U Upravi carina RS zaposlena je od 2002. godine, pri čemu je 7 godina radila na poslovima svrstavanja robe po Zakonu o Carinskoj tarifi, a preostalo vreme na implementaciji zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za prekogranično kretanje robe u carinskom postupku. Od 2005. godine kada je stupio na snagu Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene, razvija Projekat Uprave carina “Kontrola spoljne trgovine u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene”, kojim i danas rukovodi.

Autor je tri priručnika: “Carinska kontrola robe dvostruke namene”, “Konvencija o zabrani hemijskog naoružanja” i “Kontrola spoljne trgovine u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene”. 2009. godine dobila je nagradu Svetske carinske organizacije za izuzetne zasluge za razvoj Carinske službe RS.

Trening

     
  12.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking