Upravljanje izvođačima/podizvođačima i trećim licima - aspekt HSE

Tip: Trening Šifra treninga: 778 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Proces upravljanja izvođačima/podizvođačima i trećim licima po pitanju HSE (CSM), predstavlja jedan od najznačajnijih oblika upravljanja operativnim rizicima, odnosno jedan je od praktičnih instrumenata za unapređenje sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu, zaštitom od požara i zaštitom životne sredine. Sa aspekta HSE proces ima za cilj uspostavljanje takvog sistema upravljanja Izvođačima/Podizvođačima i trećim licima, koji će omogućiti efikasne načine upravljanja i kontrole nad potencijalnim rizicima koji za ishod mogu imati negativne posledice tokom boravka u/na objektima/lokacijama, kao i prilikom realizacije servisnih usluga van lokacija.

Proces CSM sa aspekta HSE sastoji se od sledećih faza:

 • pretkvalifikacija potencijalnih Izvođača/Podizvođača sa stanovišta HSE
 • izbor/odabir prethodno kvalifikovanih Izvođača/Podizvođača
 • upravljanje Izvođačem (sa aspekta HSE) tokom aktivnosti
 • analiza efikasnosti rada i ocenjivanje Izvođača sa stanovišta HSE

Uspostavljanjem sistema CSM doprinosi se pozitivnom društveno – odgovornom poslovanju kompanije. Posmatrano u okvirima uže društvene zajednice (odsustvo negativnih posledica po život i zdravlje zaposlenih, trećih lica i životnu sredinu) navedenim procesom se značajan broj malih i srednjih preduzeća motiviše da adekvatno primenjuje mere Bezbednosti i zdravlja na radu. Posmatrano sa šireg društvenog aspekta, u okvirima nacionalne strategije primene mera bezbednosti i zdravlja na radu, navedeni proces neposredno doprinosi ispunjavanju zakonskih obaveza i dobre HSE prakse od strane značajnog broja privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije, što kompanije koje implementiraju navedeni proces svrstava u red društveno odgovornih.

Trening se realizuje u prisustvu dva predavača, iz dva dela:

Teorijski - gde se polaznici detaljno upoznaju sa konceptom upravljanja izvođačima/podizvođačima i trećim licima po pitanju HSE i upravljanje realizacijom Ugovora. Praktični deo treninga je interaktivna radionica - polaznici sarađuju u malim grupama, analiziraju scenarija i postavljaju sve aktivnosti procesa kroz konkretnu Studiju Slučaja odnosno „Case Studies, koje se prvenstveno odnose na izradu Plana upravljanja rizicima.

Cilj treninga:

da polaznici steknu veštine za efikasno upravljanje i kontrolu nad aktivnostima Izvođača/Podizvođača i trećih lica, saglasno postojećoj zakonskoj regulativi i primerima najbolje globalne HSE prakse. Glavni fokus je na razvoju kompetentnosti polaznika da u svom domenu sagledaju i prođu sve potrebne korake praćenja i upravljanja bezbednosnim performansama izvođača, istovremeno vodeći računa o sveobuhvatnosti primenjenih mera u smisli obezbeđenja lokacije, finansijskim aspektima poslovanja i procesa nabavke, unapređenja eksterne komunikacije i aspektima društveno odgovornog poslovanja.

Ciljna grupa:

Odgovorna HSE lica, zaposleni u nabavci, linijski rukovodioci, predstavnici izvođača radova, zaposleni u održavanju, rukovodioci zaduženi za upravljanje objektima, rukovodioci projekata, rukovodioci službi FTO.

Teme:

 • Uvodni deo termini i definicije
 • Uloge učesnika u CSM procesu
 • Pretkvalifikacija potencijalnih Izvođača
 • Izbor/odabir prethodno kvalifikovanih Izvođača i zaključivanje osnovnog Aneksa HSE
 • Upravljanje Izvođačem (sa aspekta HSE) tokom aktivnosti
 • Analiza efikasnosti rada i ocenjivanje Izvođača
 • Prateća dokumenta i zapisi

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Izradi potrebna korporativna normativna dokumenta za CSM proces;
 • Organizuje aktivnosti prethodne HSE kvalifikacije izvođača; 
 • Organizuje zaključivanje HSE Aneksa Ugovora;
 • Definiše BZR, ZOP i ZŽS preventivne mere kroz Operativni Plan HSE aktivnosti;
 • Uspešno organizuje i realizuje Operativne sastanke za sve učesnike CSM procesa;
 • Uspešno organizuje i realizuje Uvodne HSE obuke za sve učesnike CSM procesa;
 • Praktično primeni znanja u vezi kontrole i nadzora HSE performansi učesnika CSM procesa;
 • Uspešno organizuje i realizuje Faze primopredaje radova;
 • Uspešno analizira efikasnosti rada i ocenjivanje Izvođača sa stanovišta HSE;
 • Praktično identifikuje i izradi operativna dokumenta potrebna za uspešno upravljanje izvođačima/podizvođačima i trećim licima sa aspekta HSE.

 

Trening

     
  18.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking