Kako se najbolje pripremiti za naplatu javnih prihoda - redovna naplata javnih prihoda, odlaganje placanja poreskog duga i zastarelost

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Prava i obaveze poreskih obveznika kao jedna od najbitnijih karakteristika Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koja daje reformski karakter istom, neophodno je da se afirmišu kod poreskih obveznika, jer dosadašnja iskustva ukazuju da obveznici uopšte nisu sa njima upoznati. Redovna naplata se sprovodi na potpuno drugačiji način u odnosu na period pre donošenja ZPPPA, te je stoga neophodno da poreski obveznici znaju kako svoja prava u postupku redovne naplate najbolje da zaštite. Odlaganje plaćanja poreske obaveze je pravo poreskog obveznika koje najveći broj obveznika i ne zna da postoji, te je stoga neophodno da se isto što više afirmiše. Neophodno je da se poreski obveznici upoznaju i sa pravima koja mogu da ostvar po osnovu zastarelosti prava Poreske uprave na preduzimanju određenih radnji u poreskom postupku.

Ciljna grupa:        

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

Da se polaznici upoznaju sa postupcima prilikom ostvarivanja svojih prava, ali i obaveza u poreskom postupku, kao i sa procedurama poreskog organa u postupku redovne naplate javnih prihoda. Osim navedenog poreski obveznici će biti upoznati kako na najjednostavniji način, u skladu sa ZPPPA, da ostvare pravo na odlaganje plaćanja poreske obaveze, kao i na ostvarivanje prava po osnovu zastarelosti prava Poreske uprave na preduzimanje određenih radnji u poreskom postupku.

Teme:

 • Prava i obaveze poreskih obveznika
 • Redovna naplata
  • oblici redovne naplate javnih prihoda
  • opomena za plaćanje poreske obaveze
  • privremena mera obezbeđenja naplate poreske obaveze koja nije dospela za naplatu
  • založno pravo radi obezbeđenja naplate poreske obaveze koja je dospela za naplatu
 • Odlaganje plaćanja poreske obaveze
  • uslovi za odlaganje plaćanja
  • podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja
  • sredstva obezbeđenja naplate
  • odlučivanje o podnetim zahtevima
  • kamata na dug koji je odložen
 • Prestanak poreske obaveze usled zastarelosti
  • Zastareslost prava Poreske uprave na naplatu poreza
  • Zastareslost prava Poreske uprave na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja
  • Zastarelost prava poreskog obveznika na povraćaj i refakciju poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja
  • Zastarelost prava Poreske uprave na pokretanje i vođenje poreskoprekršajnog postupka
  • Prekid roka zastarelosti
  • Uračunavanje vremena prethodnika u vreme zastarelosti
  • Pismeno pozivanje poreskog obveznika na zastarelost
  • Otpis poreza i sporednih poreskih davanja

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Pred poreskim organom u punom kapacitetu koristi prava poreskog obveznika koja su propisana ZPPPA, kao i da izvršava sve obaveze  iz ZPPPA. Da aktivno učestvuje u postupku redovne naplate javnih prihoda i da u tom postupku zaštiti sva svoja prava koja mu po ZPPPA i pripadaju. Da na najefikasniji način ostvari pravo na odlaganje plaćanja poreske obaveze u skladu sa postupcima i procedurama koje su propisane od strane Poreske uprave, kao i da na najjednostavniji način ostvari prava po osnovu zastarelosti prava Poreske uprave na preduzimanje određenih radnji u poreskom postupku.

Trening

     
  15.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking