Oslobođenja od plaćanja dažbina i taksi i druge povlastice pri uvozu robe

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zakon o PDV-u, Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju i drugi propisi daju uvoznicima razne privilegije. Ukoliko uvoznici ispune propisane uslove za sticanje privilegovanog statusa, mogu obaviti uvoz robe uz:

 • oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a ili plaćanje carine u nižem iznosu od redovnog,
 • oslobođenje od polaganja bankarskih garancija koje se koriste u carinskom postupku,
 • plaćanje troškova prevoza, usluge špeditera i drugih sporednih troškova u nižem iznosu,
 • brže carinjenje i smanjenje potrebe za pravljenjem zaliha robe,
 • smanjenje rizika od plaćanja kazni zbog činjenja carinskog prekršaja.

Na seminaru će biti predstavljeni propisi i procedure kao i odgovarajući primeri iz prakse koji će polaznicima omogućiti da prepoznaju i primene pogodnosti koje odgovaraju njihovom poslovanju.

Ciljna grupa:

Uvoznici, carinski zastupnici, savetnici.

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u uvoznom carinskom postupku sa mogućnostima da na legalan način, koristeći poznavanje carinskih, poreskih i spoljnotrgovinskih propisa organizuju uvoz robe na najisplativiji način.

Teme:

 • Načini ostvarivanja ušteda pri uvozu robe,
 • Odabir carinskog postupka koji ne stvara obavezu plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a,
 • Oslobođenja, umanjenja plaćanja i mogućnosti odloženog plaćanja dažbina,
 • Ispunjenje uslova za ostvarivanje prava na oslobođenje od polaganja bankarskih garancija ili umanjenje garantnog iznosa,
 • Korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka u cilju ubrzanja postupka i sniženja troškova prevoza, naknada špeditera i drugih troškova vezanih za uvozni carinski postupak.

Po završetku seminara, polaznici će biti osposobljeni da:

 • odaberu najisplativiji uvozni carinski postupak;
 • razumeju sve povlastice predviđene važećim propisima koje se mogu primeniti na konkretni uvozni posao u cilju oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina i PDV;
 • odaberu pojednostavljeni carinski postupak koji će omogućiti najbrže sprovođenje carinskih procedura i time maksimalno smanje period od kupovine do trenutka kada mogu slobodno raspolagati robom uz smanjenje vezanih troškova;
 • smanje rizik od činjenja carinskih prekršaja.

 

 

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika sa prethodno održanih seminara na temu ostvarivanja carinskih povlastica.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Predavanje je bilo jako konkretno i na jasan način nas je upoznalo sa važećim zakonskim propisima. Dragan Vokić, glavni saradnik za uvoz, izvoz i organizaciju transporta Telekomunikacija RS Banja Luka
 • Jako koristan trening koji je pružio važne informacije na kreativan način. Daniela Luić, dispozicija - logistika Mercedes - Benz SCG d.o.o.
 • Seminar je bio vrlo edukativan i profesionalno vodjen. Odgovoreno je na sva pitanja i nedoumice učesnika. Milja Radulović, direktor spoljnotrgovinskog poslovanja ITN Group d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking