Marketing plan

Tip: Trening Šifra treninga: 143 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Planiranje marketinga je sastavni deo ukupnog procesa planiranja u preduzeću. On predstavlja kontinuiran proces definisanja ciljeva, politike i strategije u marketingu sa kvantitativnog i kvalitativnog aspekta. Plan ima tri dimenzije:

 • kvantitativnu,
 • kvalitativnu i
 • vremensku.

Planiranje marketinga obuhvata dve glavne faze: istraživačko-kreativnu i fino planiranje. Istaživačko-kreativnu fazu čini istraživanje posrednog i neposrednog okruženja kako u dijagnostičko-kontrolne tako i u prognostičke svrhe.

Fino planiranje je usaglašavanje planskih odluka i komplementiranje marketing aktivnosti za implementaciju tržišnog poslovanja preduzeća u planskom periodu.

Kada odredimo ciljeve i zadatke, napravimo detaljan plan radnji veoma je bitno ko će ih izvršavati i kada. Potrebno je voditi računa o tome da se svi zaposleni podjednako opterete, kao i da se pred njih stave odmereni i dobro promišljeni zadaci. Vremenski raspored je veoma bitan i mora da bude sinhronizovan sa svim zaposlenim. Naravno, mora se predvideti koliko će sve to da košta i to tako da se tačno zna za koju aktivnost se izdvaja koliko.

Teme:                     

 • Sadržaj marketing plana
 • Istraživanje tržišta
 • Ciljevi i strategije marketing planiranja
 • Prednosti marketing plana
 • Kako definisati marketing budžet
 • Metode i tehnike merenja uspešnosti marketing strategije
 • Izračunavanje povrata investicija na uložena sredstva
 • Izveštavanje (mesečni, polugodišnji i godišnji izveštaji)

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking