Devizno poslovanje sa posebnim osvrtom na prebijanje dugovanja i potraživanja i ustupanje potraživanja i dugovanja

Tip: Trening Šifra treninga: 392 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Zakon o deviznom poslovanju uređuje:

 • plaćanja između domaćih pravnih lica i preduzetnika i nerezidenata u devizama i dinarima,
 • plaćanja u devizama u zemlji između rezidenata,
 • otvaranje i vođenje deviznih računa,
 • kreditne poslove.

Zakonom se posebno uređuje prebijanje dugovanja i potraživanja sa inostranstvom i naplata i plaćanje drugom nerezidentu, odnosno ustupanje dugovanja i potraživanja u deviznom poslovanju, što je od izuzetnog značaja u uslovima nelikvidnosti pravnih lica.

Za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju od izuzetnog značaja je i primena podzakonskih akata i pitanja koja oni uređuju, od kojih su svakako najznačajniji:

 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom sa Uputstvom za primenu te odluke,
 • Odluka o uslovima i načinu otvaranja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata,
 • Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga,
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima,
 • Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama,
 • Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva,
 • Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računima kod banke u inostranstvu,
 • Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu,
 • Odluka o uslovima pod kojima rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima.

Trening će pored neophodnog opšteg prikaza Zakona o deviznom poslovanju i podzakonskih akata, da pruži praktičnu obuku:

 • za rad sa bankama,
 • plaćanje sa deviznih računa,
 • naplatu sredstava iz inostranstva,
 • obezbeđivanje plaćanja u poslovima sa inostranstvom korišćenjem domaće i strane menice i
 • naplatu potraživanja po stranoj menici u zemlji i inostranstvu.

Da bi se postigli ovi ciljevi biće dati i praktični primeri naplate korišćenjem strane i domaće menice u poslovima između rezidenata i nerezidenata.

Ciljna grupa:

Pravna lica i preduzetnici koji posluju sa inostranstvom, advokatske kancelarije i agencije koje pružaju usluge u obavljanju deviznih poslova sa inostranstvom,pre svega otvaranja računa nerezidentima, realizaciju menica sa elementom inostranosti, kao i zainteresovana fizička lica.

Cilj treninga:

Praktično osposobljavanje za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom.

Teme:

 • Zakon o deviznom poslovanju- kraći prikaz
 • odnos Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o platnim uslugama
 • uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i Uputstvo za primenu odluke
 • uslovi i način otvaranja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
 • prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga
 • uslovi i način obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima
 • prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama
 • lični i fizički prenosi sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
 • uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računima kod banke u inostranstvu
 • slučajevi i uslovi plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • praktični primeri izdavanja i realizacije domaćih i stranih menica u spoljnotrgovonskom poslovanju uključujući i prinudnu naplatu sa računa domaćeg pravnog lica i preduzetnika u zemlji u korist nerezdenata
 • uslovi pod kojima rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Praktično primeni Zakon o deviznom poslovanju sa najznačajnijim podzakonskim aktima, uključujući i izdavanje i realizaciju menica kao instrument obezbeđivanja plaćanja u deviznim poslovima sa inostranstvom.

Komentari učesnika

Pročitajte utiske polaznika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

27.04.2021. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Odlično predstavljena tema. Dobro koncepirano i preneseno iskustvo i primena u praksi. Aleksandra Mlađen NIS ad
 • Sjajno, zanimljivo i veoma korisno! Predavač je izuzetan i profesionalan. Bojana Momčilović Deka inženjering doo
 • Današnji seminar je prezentovan jasno, za sve nedoumice smo dobili jasan i precizan odgovor. Sve pohvale za organizaciju i odabir predavača. Gordana Nedić, Elixir Zorka mineralna đubriva doo
 • Veoma mi se svidelo izlaganje predavača koji je bio veoma pristupačan I otvoren za razgovor. Vredelo je slušati. Hvala. Zora Jerinić, rukovodilac finansijske službe YUNIRISK
 • Seminar je bio izuzetno koristan i uživala sam u svakom trenutku. Sve pohvale! Dara Aleksić Mandić NIS ad

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking