Analiza i optimizacija poslovnih procesa

Tip: Trening Šifra treninga: 718 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Poslovni procesi se odvijaju prolazeći kroz celu organizaciju, sa krajnjim ciljem zadovoljavanja potreba kupaca. Ako analiziramo organizaciju kao sistem, poslovni procesi su srž transformacionog mehanizma, koji generiše novu vrednost i čine organizaciju drugačijom od konkurencije. Kao takvi, poslovni procesi u savremenom poslovanju predstavljaju jedan od najznačajnijih elemenata ostvarenja konkurentske prednosti. Brzina i troškovi po kojima jedno preduzeće isporučuje proizvode i usluge direktno utiče na poslovni uspeh i poziciju na tržištu. Zbog postizanja održive konkurentnosti, organizacije moraju neprekidno raditi na:

 • unapređenju poslovnih procesa,
 • njihovoj optimizaciji.

Procesi su kao element organizacije povezani sa organizacionom strukturom, zbog čega je takođe važno razumeti kakav uticaj promene u procesima imaju na organizacionu strukturu i njene dimenzije, pre svega na podelu rada, sistematizaciju radnih mesta i opise poslova.

Tokom treninga polaznici će biti upoznati sa osnovnim konceptima procesnog pristupa, pri čemu će posebna pažnja biti usmerena na razumevanje razlika u odnosu na hijerarhijski, odnosno strukturni pristup, koji je prihvaćen u našem okruženju. Kroz praktične radionice polaznici će savladati tehnike dokumentovanja procesa, što je neophodno da bi se oni analizirali, odnosno kritički sagledali, u cilju definisanja preporuka za njihovo unapređenje. Putem studija slučaja učesnici će potom sagledati na koji način optimizacija procesa stvara potrebe za promenama u organizacionoj strukturi.

Ciljna grupa:

Rukovodioci timova ili menadžeri nižeg i srednjeg nivoa, bez obzira na veličinu organizacije i delatnost u kojoj ona posluje.

Cilj treninga:

Upoznavanje sa procesnim pristupom projektovanja organizacije, razumevanje odnosa između procesne i organizacione strukture, savladavanje tehnika dokumentovanja, analize i optimizacije poslovnih procesa i sagledavanje uticaja optimizacije procesa na organizacionu strukturu.

Teme:

 • definicija procesa i ključni elementi procesa
 • kategorije procesa
 • proces kao izvor konkurentske prednosti
 • odnos procesa i organizacione strukture
 • koncept vlasnika procesa i učesnika u procesu nasuprot organizacione hijerarhije
 • identifikacija ključnih procesa u organizaciji
 • dokumentovanje poslovnih procesa: mapa procesa, dijagram toka, identifikacioni karton
 • kritička analiza procesa
 • optimizacija procesa
 • unapređenje organizacione strukture u cilju optimizacije procesa
 • promene u sistematizaciji radnih mesta i opisa poslova usled optimizacije procesa

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • razume koncept procesa i procesnog pristupa projektovanju organizacije;
 • sagleda značaj unapređenja procesa u obezbeđivanju konkurentske prednosti;
 • identifikuje ključne procese u organizaciji;
 • izradi mapu procesa u organizaciji;
 • kreira dijagram toka procesa;
 • popuni identifikacioni karton procesa;
 • izvrši kritičku analizu procesa na osnovu dokumentacije koju je pripremio;
 • definiše preporuke za optimizaciju procesa na osnovu rezultata kritičke analize;
 • predloži unapređenja u organizacionoj strukturi na osnovu optimizacije procesa;
 • uoči neophodne promene u sistematizaciji radnih mesta i opisima poslova na osnovu definisanih promena u organizacionoj strukturi i procesima.

Trening

07.04.2020. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 21.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking