NCTS -priprema za sprovođenje tranzitnog postupka u Zajedničkom tranzitnom sistemu

Tip: Trening Šifra treninga: 201 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Novokompjuterizovani tranzitni postupak (NCTS) predstavlja sistem obavljanja tranzitnih carinskih procedura na osnovu razmene elektronskih poruka između učesnika u carinskom postupku tranzita robe i carinskih administracija. Ovo praktično znači eliminaciju upotrebe papirnih carinskih deklaracija u postupku tranzita robe. Počev od 25.1.2016. godine ovaj sistem je u nacionalnoj upotrebi u Republici Srbiji, kao obavezujući način obavljanja tranzitnog postupka, uz zadržavanje mogućnosti TIR i ATA karneta (kada se ATA karnet koristi za transit robe).

Polaznici će informacije i saznanja koje dobiju na ovom seminaru morati da koriste pre svega radi početka primene sistema zajedničkog tranzita (datum je sa Evropskom komisijom) već određen. Takođe će dobiti saznanja kako se sprovodi postupak NCTS, mogućnosti dobijanja odobrenja za pojednostavljene carinske postupke u tranzitu, kao i sistemu obezbedjenja u sistemu NCTS.

Metode rada koje će biti korišćene u izvođenju seminara je power point prezentacija osnovnih tema, interaktivna diskusija, mogućnost postavljanja pitanja od strane polaznika. 

Ciljna grupa:

 • Donosioci strateških odluka u kompaniji ili rukovodioci sektora izvoza-uvoza;
 • Lica koja se neposredno bave sprovođenjem carinskih postupaka u kompaniji;
 • Carinski posrednici (špediteri).

Cilj seminara:

Upoznavanje sa osnovnim principima i načinom sprovođenja tranzitnog postupka u Zajedničkom tranzitnom sistemu.

Teme:

 • Novine u carinskim postupcima;
 • Zajednički tranzitni postupak - opšte informacije, vrste tranzita, postupak u polaznoj, tranzitnoj i odredišnoj carinskoj ispostavi;
 • Pojednostavljeni postupci (podnošenje zahteva, odobravanje, status ovlašćeni primalac, status ovlašćeni pošiljalac, posebne plombe ..) ;
 • Garancije - vrste, garancije za zajednički tranzit, garancije za osetljivu robu, davanje odobrenja;
 • Elektronska carina, buduće aktivnosti radi automatizacije ostalih carinskih postupaka.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Sprovodi postupak NCTS;
 • Sprovodi pojednostavljene carinske postupke u tranzitu;
 • Koristi obezbeđenja u sistemu NCTS.

 

Veselin Milošević

Zamenik direktora Uprave carina.

Olga Protić

Načelnik Odeljenja za tranzit robe u Upravi carina.

Vladan Vuković

Šef Odseka za podršku e-carini u Upravi carina.

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminarima održanim na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Komentare učesnika sa prethodno održanih seminara na temu NCTS-a možete pogledati ovde.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je bio svrsishodan i koncizan. Informacije predstavljene jasno. Predavači su detaljno odgovarali na postavljena pitanja. Tamara Medar, Rukovodilac prodaje GIR doo
 • Obzirom da je ova tema novina za mene, seminar mi je pomogao da što bolje shvatim nova pravila u budućim procesim poslovanja. Irena Filipović Marbo product doo
 • Veoma uspešno, sadržajno i poučno izlaganje.Pomoglo mi je da razrešim sve nedoumice. Goran Ašković Proteam šped doo Valjevo

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking