VIII generacija Sertifikovanih menadžera ljudskih resursa sa uspehom završila obuku

04. jul 2019. godine

Još jedna generacija Sertifikovanih menadžera ljudskih resursa, 8. po redu, je sa jučerašnjom dodelom sertifikata uspešno zaokružila proces sertifikacije. U prijatnoj atmosferi proslavili smo uspešno položen ispit i kraj programa koji  su naši polaznici pohađali tokom prethodna dva meseca.

Svim polaznicima želimo uspešnu primenu stečenih veština i znanja i puno uspeha u nastavku karijere.