Tematske oblasti
Aktuelno
 
Termin: 09.02.2016

 

Poseban osvrt će biti na primenu Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure, utemeljen na odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, obzirom da je elektronski sistem izdavanja građevinskih dozvola pušten u rad 04.01.2016. godine, u okviru APR-a, a što se odražava i na rad i proceduru RGZ–a.

 

 
Termin: 18.02.2016

 

Naručioci su u obavezi da sačine plan javnih nabavki kao i izmenu plana u skladu sa novim Zakonskim rešenjima koja počinju da se primenjuju od 01. janura 2016. godine time izbegnu prekršajnu kaznu. Sve odgovore na Vaše nedoumice i pitanja dobićete na ovom seminaru uz praktičan prikaz rada u softveru za za planiranje javnih nabavki.

 
Termin: 17.02.2016

 

Kako da samostalno primenjujete i tumačite odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršavate zakonom propisane poreske obaveze.

 
Termin: 09.02.2016

 

Kako odrediti ovlašćeno lice i ko to može biti? Kakav postupak sprovodi ovo lice? Koji su kanali uzbunjivanja? Šta raditi i kako postupati povodom uzbunjivanja? Kakve interne procedure predvideti?

Na ova i mnoga druga pitanja dobićete odgovore na seminaru od predavača.

* Broj mesta ograničen. Rezervišite Vaše mesto na vreme!

Novi treninzi
 
Termin: 03.03.2016

 

Vreme je novac. Racionalno ga koristite (uštedite vreme). Povećajte efikasnost rada.

Potrebno nam je 6 sati treninga da vas obučimo da čitate 85% brže!

 
Termin: 09.03.2016

 

Želite da povećate prodaju a ne znate kako?

Na ovom treningu ćete naučiti kako funkcionišu Google i Facebook oglasne mreže, kako da pratite i procenjujete rezultate kampanja, kao i to kako se koriste društvene mreže u cilju promovisanja firmi i proizvoda.

 
Termin: 17.02.2016

 

U praksi se, mada ne tako često, javljaju određena sporna pitanja u vezi sa upotrebom menica. U okviru seminara će se razmotriti najvažnija pitanja vezana za ovu problematiku i dati odgovori na najkraći mogući način.

 

 
Termin: 03.03.2016

 

Ovaj seminar omogućava da se uz interakciju sa predavačem upoznate sa novim izmenama u Zakonu o zaštiti od požara i metodologijama za izradu Pravila, Programa obuke i Plana evakuacije.

Stručno osposobljavanje
Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

 

Osnovna ideja MNG Centra zasnovana u svim formama učenja je da osobe steknu praktično upotrebljive veštine, ili relevantno iskustvo kroz proces učenja koje će im pomoći da unaprede sopstveni učinak, tj. da obavljaju svoje poslove kvalitetnije i efikasnije. Svi oblici učenja usmereni su ka jednom cilju: da se stečeno znanje, veština ili stav (ponašanje), nakon obuke, primeni u realnom (radnom) okruženju.

 

Forme učenja mogu se podeliti u tri kategorije:

 

 

Profesionalci iz najboljih srpskih kompanija i institutcija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu su se danas sastali na petoj godišnjoj konferenciji MNG Centra u Hotelu Crowne Plaza.

Tokom konferencije su predstavljeni primeri najbolje prakse i iskustva srpskih kompanija u oblasti primene BZR procedura.

Takođe prezentovani su novi instituti i rešenja po novom Zakonu o BZR-u.

 

U Beogradu, 15. decembar 2015. godine.