Tematske oblasti
Aktuelno
 
Termin: 14.10.2014

Upoznajte se sa metodama i načinima sa kojima se brže, lakše i efikasnije ostvaruje pravilna primena pravila o poreklu robe. Iskoristite benefite slobodne trgovine sa državama članicama carinskog saveza Rusija, Belorusija i Kazahstan. Uvozno orjentisane kompanije prepoznaće uslove i pretpostavke pod kojima mogu kupovati proizvode ili nabavljati sirovine pod povoljnijim uslovima odnosno uz manja plaćanja.

Važno
Termin: 16.10.2014

Sticanje nekog od sertifikata OPS omogućava kompanijama da bolje planiraju, da izbegavaju stvaranje nepotrebnih zaliha robe, da smanje troškove, da bolje vladaju carinskim postupcima, da lakše kontrolišu rad zaposlenih, da smanje mogućnost kašnjenja pošiljaka, njihovu krađu ili oštećenje i povećaju sigurnost i bezbednost poslovanja.

 
Termin: 12.11.2014

Narodna Skupština Republike Srbije 13. juna 2014. godine usvojila je Zakon o zaštiti potrošača. Zakon donosi nova rešenja kojima se stvara ambijent za bolje ostvarivanje potrošačkih prava. Među najznačajnjim je kolektivna zaštita potrošača kojom se sankcioniše nepoštena poslovna praksa i nepravične ugovorne odredbe. Zakon stupa na snagu 21. juna 2014. godina, a počinje sa primenom 21. septembra 2014. godine.

 
Termin: 03.10.2014

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 2. avgusta 2014. godine nove zakone o javnom informisanju i medijima, elektronskim medijima i javnim medijskim servisima, koji u bitnom menjaju pravni okvir u kome će mediji u Srbiji delovati u budućnosti. Upoznajte se sa promenama!

Novo
 
Termin: 17.11.2014

Oblasti elektronskih komunikacija (telefonija, Internet, KDS) i elektronskih medija, čije usluge svakodnevno koristi veliki deo stanovništva, je brzorastuća privredna grana. Za uspešan rad budućih preduzetnika i korisnika usluga, potrebno je određeno predznanje, odnosno upoznavanje sa bazičnim propisima.

Važno
Termin: 03.11.2014

Analiza sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova/dobitnih ostvarenja je osnovni princip modernog vrednovanja i stvaranja vrednosti za vlasnike. Veza između novčanih tokova/dobitnih ostvarenja i stvaranja vrednosti za vlasnike je krajnji izraz uspeha ili neuspeha poslovnih odluka o investicijama, operacijama i finansiranju.

Stručno osposobljavanje
Zakonska obaveza
Termin: 01.10.2014

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

Praktično
Termin: 17.11.2014

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

 
Termin: 18.11.2014

Cilj programa osposobljavanja je da polaznici razviju znanja i veštine suštinski bitne za njihov rad, koje će im omogućiti da se zaposle, razumeju poslovno okruženje, kao i da napreduju u svojim radnim ulogama. Ovaj set kompetencija je odlučujući faktor u procesu donošenja odluke za zapošljavanje. Kroz obuku, formira se fleksibilan i širok spektar poslovnih veština, koje su neophodne za uspešno poslovanje i razvoj karijere.

Važno
Termin: 20.10.2014 - 22.10.2014

EBC*L pruža izuzetnu investicionu sigurnost za kompanije i institucije koje investiraju u razvoj svojih zaposlenih, jer baziranost na standardu daje sigurnost da će zaista biti razvijene veštine i znanja koja su upotrebljiva u svetu rada. Mnoge kompanije u Evropi, usvojile su EBC*L kao obavezni interni standard kompetencija za pojedina radna mesta.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti