Tematske oblasti
Aktuelno
Važno
Termin: 25.07.2014

Na seminaru biće predstavljene najbitnije izmene koje se tiču sadržine ugovora o radu, radnog vremena, odmora i odsustva, aneksa ugovora, rada na određeno vreme, prestanka radnog odnosa i posledica nezakonitog otkaza. Upoznajte se sa novinama koje donose izmene i dopune Zakona o radu i pripremite se za primene u praksi.

 
Termin: 24.07.2014

Narodna Skupština Republike Srbije 13. juna 2014. godine usvojila je Zakon o zaštiti potrošača. Zakon donosi nova rešenja kojima se stvara ambijent za bolje ostvarivanje potrošačkih prava. Među najznačajnjim je kolektivna zaštita potrošača kojom se sankcioniše nepoštena poslovna praksa i nepravične ugovorne odredbe. Zakon stupa na snagu 21. juna 2014. godina, a počinje sa primenom 21. septembra 2014. godine.

 
Termin: 29.07.2014

Obračun troškova i učinaka je neophodan preduslov za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka koje u svom krajnjem izrazu vode u ostvarenje vrhovnog cilja svakog preduzeća, a to je kreiranje dodate vrednosti. Učesnici će naučiti da razumeju značaj obračuna troškova i prepoznaju mogućnost korisne upotrebe dobijenih informacija. Biće predstavljene različite studije slučaja.

Zakonska obaveza
Termin: 30.07.2014

Novi Zakon o računovodstvu Sl. Glasnik RS br.62/2013 uvodi novo razvrstavanje pravnih lica i propisuje da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. 12. o.g.

Ove nedelje na popustu 20%
 
Termin: 25.07.2014

Kompanije iz Republike Srbije čiji inostrani partneri imaju potrebu za malim količinama jeftine robe se često susreću sa problemom kako u izuzetno kratkom roku dostaviti robu kupcu u inostranstvo, uz minimalne troškove izvoznog carinjenja i prihvatljive troškove prevoza. Naučite kako da uz minimalne troškove izuzetno brzo dostave robu kupcu u inostranstvo.

 
Termin: 29.06.2014

Dobro poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Praktično
Termin: 28.07.2014

Kompanije često potroše dosta vremena da zaposle kvalitetne kadrove, a minimalno ili uopšte ne sprovode uvođenje u posao novih ljudi što je ključno za njihov uspešan rad, osamostaljivanje i napredak. Trening obuhvata set neophodnih alata uvođenja novozaposlenih u posao ili uvođenje u posao postojećih zaposlenih u postupku prekvalifikacije.

Novo
Zakonska obaveza
Termin: 17.09.2014

Proizvođači, uvoznici i izvoznici hrane i suplemenata su u obavezi da usvoje nove pravilnike i primene ih na svojim deklaracijama do isteka prelaznog perioda odnosno do marta 2015. Naučite kako da samostalano pripremite deklaracije, vršite označavanje i reklamiranje hrane, u skladu sa novim propisima iz ove oblasti. Trening će osposobiti polaznike da samostalno naprave ili modifikuju deklaracije svojih proizvoda i na taj način ih usklade sa novim propisima.

Praktično
Termin: 27.08.2014

Neizostavni deo procesa online istraživanja čini pretraga na Google pretraživaču. Pitanje koje se postavlja – kako doći do onih koji istražuju / kupuju online? Značaj treninga je u tome što će omogućiti preduzećima da informacije o uslugama i/ili proizvodima koje nude dođe do ciljne grupe koja upravo želi taj proizvod / uslugu, trošeći optimalno novca na oglase, a da rezultati kampanje budu vrhunski.

 
Termin: 26.08.2014

U Srbiji danas postoji veći broj privrednih društava čiji su tekući računi blokirani u kraćem ili dužem vremenskom periodu. Izbegnite posledice kao što su: raskid ugovora, prestanak sa isporukom usluga, plaćanje zatezne kamate, gubitak klijenata zbog neizmirenja obaveza za vreme blokade.

 
Termin: 06.06.2014

Deklaracija o usaglašenosti je nova vrsta isprave o usaglašenosti u našem pravnom sistemu i predstavlja jednu od najvažnijih isprava (dokumenata) za veliki broj proizvoda koji se stavljaju na tržište ili u upotrebu u Republici Srbiji. Cilj seminara je da se polaznicima olakša praktična primena tehničkih propisa koji se zahtevaju ispravama o usaglašenosti, naročito u kontekstu obaveza privrednih subjekata i njihovog odnosa sa organima tržišnog nadzora.

Stručno osposobljavanje
Novo
Termin: 02.06.2014

Steknite praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju HR aktivnosti, internu komunikaciju, sprovođenje HR strategije i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima. Cilj ove obuke je da olakša vođenje, komunikaciju i međusobne odnose zaposlenih u preduzeću. Svaki učesnik pored skripti dobija set alata za primenu na svom radnom mestu.

 

Menadžer protokola je zanimanje i veština koje je traženo na tržištu rada i koje će u sve većoj meri biti potrebno državnim i javnim institucijama i privatnim kompanijama. Poznavanje tehnika i pravila, kao i majstorskih tajni protokola, komunikacije, organizacije, ličnog nastupa i PR-a i dr., su vrlo cenjene i tražene osobine poslovnog profesionalca. Postanite sertifikovani menadžer protokola, dokažite Vašu kompetentnost!

 

Cilj programa osposobljavanja je da polaznici razviju znanja i veštine suštinski bitne za njihov rad, koje će im omogućiti da se zaposle, razumeju poslovno okruženje, kao i da napreduju u svojim radnim ulogama. Ovaj set kompetencija je odlučujući faktor u procesu donošenja odluke za zapošljavanje. Kroz obuku, formira se fleksibilan i širok spektar poslovnih veština, koje su neophodne za uspešno poslovanje i razvoj karijere.

Praktično

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

 

Deset giganata kontolišu skoro sve što kupite, od proizvoda za domaćinstvo do hrane za kućne ljubimce ili odeće. Ta pojava se naziva „Iluzija izbora“ i govori o tome da potrošači zavise od najvećih igrača, a pravi potrošački izbor zapravo i ne postoji.