Tematske oblasti
Aktuelno
 
Termin: 10.11.2014

Obračun troškova i učinaka je neophodan preduslov za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka koje u svom krajnjem izrazu vode u ostvarenje vrhovnog cilja svakog preduzeća, a to je kreiranje dodate vrednosti. Učesnici će naučiti da razumeju značaj obračuna troškova i prepoznaju mogućnost korisne upotrebe dobijenih informacija. Biće predstavljene različite studije slučaja.

Zakonska obaveza
Termin: 24.11.2014

Proizvođači, uvoznici i izvoznici hrane i suplemenata su u obavezi da usvoje nove pravilnike i primene ih na svojim deklaracijama do isteka prelaznog perioda odnosno do marta 2015. Naučite kako da samostalano pripremite deklaracije, vršite označavanje i reklamiranje hrane, u skladu sa novim propisima iz ove oblasti.

 
Termin: 12.11.2014

Narodna Skupština Republike Srbije 13. juna 2014. godine usvojila je Zakon o zaštiti potrošača. Zakon donosi nova rešenja kojima se stvara ambijent za bolje ostvarivanje potrošačkih prava. Među najznačajnjim je kolektivna zaštita potrošača kojom se sankcioniše nepoštena poslovna praksa i nepravične ugovorne odredbe. Zakon je stupio na snagu 21. juna 2014. godina, a u primeni je od 21. septembra 2014. godine.

Praktično
Termin: 27.11.2014

Skorije promene u računovodstvenoj regulativi u Republici Srbiji rezultirale su između ostalog i u novim obrascima finansijskih izveštaja. Novi obrasci finansijskih izveštaja prvi put će biti primenjeni kod sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Novo
 
Termin: 10.11.2014

Protokol i bonton su fundamentalne veštine iz oblasti primenjene etike, koje se često mešaju, jer se bave sličnim pojavama, a bez kojih je napredak u društvu neizvestan. Za ukusno organizovan događaj sa stilom i u granicama pristojnosti, na najefikasniji način, potrebno je poznavanje tehnika, postulata i majstorskih tajni protokola i bontona.

Zakonska obaveza
Termin: 13.11.2014

Prelaznim i završnim odredbama Zakona o radu, utvrđeno je da odredbe kolektivnih ugovora i pravilnika o radu prestaju da važe najkasnije 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Znači, obaveza svih poslodavaca u Srbiji je da u skladu sa odredbama Zakona o radu, najkasnije do 29. januara 2015.godine, zaključe tj. donesu nove kolektivne ugovore, odnosno pravilnike o radu.

 
Termin: 01.12.2014

Namera organizatora je da se polaznicima seminara predstavi najobjektivnija moguća „slika“ u pogledu karakteristika tržišta RF i svega što ih očekuje u budućem ili tekućem poslu. Polaznici će imati priliku da se upoznaju i sa poslovnim običajima, nepisanim pravilima, administrativnim preprekama, kao i sa „podvodnim kamenjem“ koje ih očekuje na putu ostvarenja izvoza u RF.

Stručno osposobljavanje
Zakonska obaveza
Termin: 13.11.2014 - 19.11.2014

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

Važno
Termin: 10.11.2014 - 25.12.2014

 

Program je baziran na praksi rada u oblasti menadžmenta i liderstva i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima menadžmenta koji omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu.

Praktično
Termin: 17.11.2014

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

 
Termin: 15.11.2014 - 20.12.2014

Organizacija raznih događaja i druge povezane aktivnosti koje obavlja protokol, postali su neizbežan vid poslovne aktivnosti za svako preduzeće i instituciju, nevezano za polje delatnosti. Poznavanje tehnika i pravila, kao i majstorskih tajni protokola, komunikacije, organizacije, ličnog nastupa i PR-a i dr., su vrlo cenjene i tražene osobine poslovnog profesionalca.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

MNG Centar je u petak, 26.09.2014. godine, potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banata, u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.