Tematske oblasti
Aktuelno
 
Termin: 18.12.2014

Sve odgovore na Vaše nedoumice i pitanja dobićete na ovoj radionici kroz vežbe, studije slučaja i diskusiju sa predavačima, gde imate mogućnost da komunicirate i sa kolegama jer su grupe male, a okruženje za učenje profesionalno i prijatno.

Praktično
Termin: 27.11.2014

Skorije promene u računovodstvenoj regulativi u Republici Srbiji rezultirale su između ostalog i u novim obrascima finansijskih izveštaja. Novi obrasci finansijskih izveštaja prvi put će biti primenjeni kod sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Novo
 
Termin: 20.12.2014

Protokol i bonton su fundamentalne veštine iz oblasti primenjene etike, koje se često mešaju, jer se bave sličnim pojavama, a bez kojih je napredak u društvu neizvestan. Za ukusno organizovan događaj sa stilom i u granicama pristojnosti, na najefikasniji način, potrebno je poznavanje tehnika, postulata i majstorskih tajni protokola i bontona.

Praktično
Termin: 03.12.2014

Elektromagnetska kompatibilnost se bavi usaglašavanjem međusobnog rada električne, elektronske i opreme za informacione tehnologije i radio-telekomunikacije, na način da ti proizvodi ne ometaju međusobno rad, kao i da okolni EM uticaji ne ometaju njihovo funcionisanje. Usavršavanje znanja iz ove oblasti značajno doprinosi konkurentnosti firme ili pojedinca na globalnom tržištu.

 
Termin: 01.12.2014

Namera organizatora je da se polaznicima seminara predstavi najobjektivnija moguća „slika“ u pogledu karakteristika tržišta RF i svega što ih očekuje u budućem ili tekućem poslu. Polaznici će imati priliku da se upoznaju i sa poslovnim običajima, nepisanim pravilima, administrativnim preprekama, kao i sa „podvodnim kamenjem“ koje ih očekuje na putu ostvarenja izvoza u RF.

Zakonska obaveza
Termin: 05.12.2014

Prelaznim i završnim odredbama Zakona o radu, utvrđeno je da odredbe kolektivnih ugovora i pravilnika o radu prestaju da važe najkasnije 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Znači, obaveza svih poslodavaca u Srbiji je da u skladu sa odredbama Zakona o radu, najkasnije do 29. januara 2015.godine, zaključe tj. donesu nove kolektivne ugovore, odnosno pravilnike o radu.

Stručno osposobljavanje
Zakonska obaveza
Termin: 23.01.2015 - 28.01.2015

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

 
Termin: 13.12.2014 - 20.01.2015

Organizacija raznih događaja i druge povezane aktivnosti koje obavlja protokol, postali su neizbežan vid poslovne aktivnosti za svako preduzeće i instituciju, nevezano za polje delatnosti. Poznavanje tehnika i pravila, kao i majstorskih tajni protokola, komunikacije, organizacije, ličnog nastupa i PR-a i dr., su vrlo cenjene i tražene osobine poslovnog profesionalca.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

MNG Centar je u petak, 26.09.2014. godine, potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banata, u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.