+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Aktuelno
 
Termin: 07.06.2016

 

Saznajte koji su načini zasnivanja radnog odnosa, vrste ugovora o radu, kao i njegovi elementi.

Pored radnog odnosa, Zakon o radu poznaje i fleksibilne oblike rada u vidu ugovora van radnog odnosa, od kojih svaki ponaosob ima svoje specifičnosti, pa na seminaru naučite više o svakom od ovih ugovornih odnosa.

 

 
Termin: 02.06.2016

 

Od 01. 07. 2016. godine stupiće na snagu i biti u primeni novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Upoznajte se sa najnovijim propisima koje ovaj zakon donosi kako biste spremni dočekali njegovu primenu

Prepoznajte kojim sredstvima izvršenja ćete najefikasnije namiriti potraživanje i kako da izvršite adekvatno obezbeđenje potraživanja.

 
Termin: 06.06.2016

 

 

Saznajte više o elektronskim transportnim dokumentima i procesu elektronskog poslovanja, kao i o značaju primene elektronskih dokumenata u cilju ubrzanja procesa poslovanja.

Na seminaru će biti predstavljen konosman, kao značajan dokument u spoljnotrgovinskom poslovanju, vrste konosmana, kriterijumi za podelu, kao i načini prenosa konosmana.

Novi treninzi
 
Termin: 03.06.2016
 
Da li ste znali da 10-45% zaposlenih koji se obraćaju lekarima ima simptome koji ukazuju na prisutan zamor? Zamor dovodi do smanjenja radnog učinka i povećanja troškova radne organizacije i nije u dovoljnoj meri prepoznat rizik od strane radnih organizacija.

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa relevantnim faktorima nastanka, uzrocima, značajnosti zamora i načinima kako se može efikasno upravljati njime.

 
Termin: 08.06.2016

 

Na brojnim primerima iz prakse kao i na različitim kratkim studijama slučajeva učesnici će imati priliku da na interaktivan način nauče i/ili unaprede stručna znanja u vezi MRS 12, da znaju da ih primene u praksi, kao i da reše sve probleme i nedoumice sa kojima se susreću svakodnevno u radu.

 

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 11.06.2016

 

Naučite da kucate na računaru korišćenjem svih prstiju i bez gledanja u tastaturu! Obuka slepog kucanja pomaže u učenju, vežbanju i unapređenju brzine i tačnosti kucanja. Savladavanjem tehnike slepog kucanje stiče se sposobnost da kucate mnogo većom brzinom i da samim tim olakšate obavljanje svojih svakodnevnih poslovnih aktivnosti na računaru.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti