Tematske oblasti
Aktuelno
Važno
Termin: 05.06.2014

Nakon seminara učesnik će biti spreman da implementira sve aspekte upravljanja ambalažnim otpadom u svojoj kompaniji. Da prepozna hijerarhiju upravljanja otpadom, kao i mogućnosti smanjenja količine plasirane ambalaže što daje značajnu ekonomsku korist, da uskladi poslovanje preduzeća sa zakonskim propisima u ovoj oblasti.

Aktuelno
Termin: 26.05.2015

 

Na seminaru će biti reči i o modelima rešenja, sporazuma i drugih pojedinačnih akata propisanih Zakonom u vezi sa prestankom radnog odnosa, sa ciljem da se učesnici upoznaju sa načinima sprečavanja i umanjenja broja sudskih sporova i nesporazuma povodom prekida radnih odnosa.

Novo
Aktuelno
Termin: 29.05.2015

 

Seminar pruža osnovu korisnicima izveštaja o proceni, prilikom identifikacije osnovnih karakteristika nepokretnosti, i najbitnijim uticajima na utvrđivanje sadašnje tržišne vrednosti, u skladu sa domaćom zakonskom regulativom ali i međunarodnim proceniteljskim standardima.

 

 
Termin: 28.05.2015

 

This specially designed training helps develop and refine your business writing skills, empowering you to use your competitive edge in business writing to communicate your intent in a clear and concise manner. The method used to teach is the Communicative Language Teaching approach where emphasis is on interaction, focusing on process and using the learner’s own experiences.

 
Termin: 25.06.2015

 

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja. Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa. Maksimalan broj učesnika je 10. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Praktično
Termin: 26.06.2015

 

U praksi se najčešće javljaju problemi nerazumevanja ograničenja i predpostavki u proceni, stoga će na seminaru biti reči o tome šta je neophodno za pripremu zadatka procene, ukazaće se na značaj razumevanja ograničenja i predpostavki u proceni, kao i neophodna znanja za tumačenje i analizu urađenih izveštaja o proceni vrednosti mašina i opreme.

Stručno osposobljavanje

 

European Business Competence* Licence – EBC*L, nivo B je međunarodna kvalifikacija koja se sastoji od sledećih modula Planiranje projekta; Poslovna analiza; Marketing i prodaja; Investiciona analiza; Finansijsko planiranje (budžetiranje); Finansiranje. Sertifikacija kompetencija je sastavni deo ovog programa. Program je baziran na iskustvima kompanija i primerima iz prakse.

Aktuelno

 

Cilj osposobljavanja je da polaznici steknu sveobuhvatna i celovita znanja i veštine potrebne za samostalan i kompetentan rad u oblasti radnih odnosa. Učesnici pored osposobljavanja imaju mogućnost da prođu kroz proces sertifikacije kompetencija (znanja i veština) što će Vam omogućiti da stanete u red dokazanih profesionalaca u oblasti radnih odnosa i da steknete prestižnu potvrdu profesionalne kompetentnosti.

Praktično
Termin: 25.05.2015 - 29.06.2015

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

Praktično

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: predavanja, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti web dizajna. Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje koje će biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

SMART metodologija pomaže zaposlenom čiji se učinak ocenjuje da svaki dugorocni cilj pretvori u „precizno definisan“ srednjoročni ili kratkoročni cilj. To je aktivnost leve polovine mozga, odnosno primena logičkog postupka.

 

MNG Centar je u petak, 26.09.2014. godine, potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banata, u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.