Ove nedelje na popustu 20%
 
Termin: 18.05.2016

 

Ovaj trening će Vam omogućiti da bolje razumete procese i dinamiku timskog rada, kao i da razvijete svoje veštine komunikacije sa drugima, motivisanja, efikasnog delegiranja uloga, rešavanje konflikata u timu.

Aktuelno
 
Termin: 24.05.2016

 

Ocenjivanje postignutih rezultata zaposlenih postalo je osnov za donošenje odluka o pravcu i intenzitetu potrebnog razvoja zaposlenih u savremenoj organizaciji.

Otkrijte na koji način možete efikasno da ocenjujete učinak Vaših zaposlenih i na osnovu toga razvijete sistem ocenjivanja koji u najvećoj meri odgovara potrebama Vaše organizacije i zaposlenih.

 
Termin: 30.05.2016

 

Kako da pravilnom primenom međunarodnih ugovora obezbedite postizanje značajnih poreskih ušteda uz istovremeno poštovanje zakonskih propisa? Kroz praktične primere pronađite odgovore na sva pitanja i nedoumice sa kojima ste se susretali prilikom oporezivanja, i posavetujte se sa vrhunskim stručnjacima u ovoj oblasti.

 
Termin: 23.05.2016

 

Najnovijim izmenama Zakona o radu došlo je do izmena u otkaznim razlozima, kao i u postupku donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu

Upoznajte se za svim novinama ovog postupka i načinima sprečavanja i umanjenja broja sudskih sporova i nesporazuma povodom prekida radnih odnosa.

 

 
Termin: 23.05.2016 - 24.05.2016

 

Naučit kako da primenjujete najvažnije finansijske i statističke funkcije, da tabelarno i grafički prikazujete serije realnih tržišnih podataka, vršite njihovu transformaciju, primenjujete deskriptivnu statističku analizu i optimizacione alate u Excel-u.

 

Uštedite vreme i novac!

Novi treninzi
 
Termin: 16.05.2016

 

Osposobite se za samostalnu izradu bezbednosnog lista! 

 

Kroz seminar će polaznici dobiti detaljnije informacije šta je bezbednosni list, informacije o zakonskim regulativama koje se odnose na bezbednosni list, informacije kome je namenjen, kao i podatke kako izraditi bezbednosni list.

 
Termin: 25.05.2016

 

Upoznajte se sa karakteristikama arbitražnog rešavanja sporova i sa ulogama koje pojedini stručnjaci u privrednim društvima imaju kod odlučivanja o metodu rešavanja spornih pitanja. Arbitraža predstavlja alternativni metod rešavanja sporova i danas se koristi u mnogim oblastima pa je potrebno razumeti načela ovog postupka kako bi mogao pravilno da se sprovede.

 
Termin: 26.05.2016

 

Naučite da čitate 85% brže!

 

Polaznicima će biti pojašnjeni osnovni problemi koji se javljaju u čitanju, koncentraciji, motivaciji i nedovoljnom memorisanju, kao i načini za prevazilaženje ovih problema. Biće upoznati sa tehnikama pomoću kojih će savladavati veće količine tekstova za manje utrošenog vremena.

 
Termin: 19.05.2016

 

Savladavanje veštine prepoznavanja aspekata zaštite životne sredine i primenu mera i alata za smanjivanje uticaja na životnu sredinu i obaveze koje proizizlaze iz toga.Kroz interaktivnu diskusiju prepoznajte koje se obaveze iz propisa zaštite životne sredine odnose na Vaše preduzeće i kako da pravilno izveštavate nadležne organe o merama koje ste sproveli.

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 11.06.2016

 

Naučite da kucate na računaru korišćenjem svih prstiju i bez gledanja u tastaturu! Obuka slepog kucanja pomaže u učenju, vežbanju i unapređenju brzine i tačnosti kucanja. Savladavanjem tehnike slepog kucanje stiče se sposobnost da kucate mnogo većom brzinom i da samim tim olakšate obavljanje svojih svakodnevnih poslovnih aktivnosti na računaru.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti